NSRHEP

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Ova pravila o zaštiti osobnih podataka primjenjuju se na korisnike internet stranica www.nsrhep.hr u Hrvatskoj. Ova pravila pojašnjavaju na koji način sindikat NSRHEP-a iz Hrvatske, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, postupa s Vašim osobnim podacima koje dajete pristupajući internet stranicama  na kojoj se nalazi  poveznica sa ovim pravilima. Ova pravila i uvjeti korištenja sadržaja na internet stranici uređuju Vaš pristup i korištenje internet stranica.
Pravila se NE odnose na: osobne podatke prikupljene bez korištenja interneta; na državljane država različitih od Hrvatske, kao ni na internet stranica trećih osoba kojima je moguće pristupiti putem poveznica sa ovih internet stranica.
Molimo Vas, pročitajte ova Pravila prije korištenja internet stranica i davanja Vaših osobnih podataka.

Što se smatra osobnim podatkom i zašto su nam Vaši podaci potrebni?
“Osobni podatak” označava svaku informaciju koja otkriva identitet korisnika ili se može upotrijebiti za identifikaciju korisnika, a dostavljena je i/ili prikupljena na internet stranicama. Takvi podaci su, primjerice, Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte, IP adresa.
U svrhu pristupa našoj mailing listi koju koristimo za slanje novosti te za promotivne aktivnosti, potrebna nam je samo Vaša e-mail adresa.
NSRHEP prikuplja podatke koje dobrovoljno unesete u polja predviđena za upis osobnih podataka na internet stranicama, kao što je Vaša e-mail adresa, ali i drugi podaci poput imena, poštanske adrese, i/ili neki drugi podaci potrebni radi dobivanja informacija koje Vas zanimaju. NSRHEP će koristiti Vaše osobne podatke koje mu stavite na raspolaganje u svrhu slanja novosti i obavijesti te u promidžbene svrhe.
Radi zaštite Vaše privatnosti, nemojte davati podatke koje sindikat NSRHEP nije izričito zatražio. NSRHEP ne prikuplja osobne podatke koje se smatraju „osjetljivim“ odnosno posebnim kategorijama osobnih podataka.
Možete ograničiti količinu i vrstu osobnih podataka koje dajete sindikatu NSRHEP-a tako da ih ne unesete u za to predviđene obrasce ili polja na internet stranicama sindikata NSRHEP-a. Ipak, neke od naših online usluga dostupne su samo ako korisnik unese tražene osobne podatke.

Daje li NSRHEP osobne podatke na korištenje trećim osobama?
Ne. NSRHEP neće dostaviti ni razotkriti podatke korisnika ovih internet stranica trećim osobama. Izuzetak od navedenog je da sindikat NSRHEP-a pridržava pravo otkrivanja Vaših osobnih podataka odgovarajući na zahtjeve nadležnih državnih tijela, u svim situacijama kada to traže interesi nacionalne sigurnosti i uvijek kada je to određeno zakonom.

Tko će unutar NSRHEP-a imati pravo pristupa Vašim osobnim podacima?
Osobni podaci bit će dostupni zaposlenicima sindikata NSRHEP-a. Naši zaposlenici upoznati su o važnosti čuvanja privatnosti i o načinima pravilnog i sigurnog rukovanja i upravljanja korisničkim podacima.

Koje mjere zaštite osobnih podataka primjenjuje sindikat NSRHEP-a?
Naša praksa je da osiguravamo svaku NSRHEP internet stranicu, uključivo i ovu internet stranicu, na kojoj se prikupljaju osobni podaci. Međutim, tajnost osobnih podataka koji se prenose putem interneta ne može se jamčiti. Zato Vas upozoravamo da uvijek budete oprezni kad osobne podatke prenosite internetom. NSRHEP ne jamči da neovlaštene treće osobe neće moći ostvariti pristup Vašim osobnim podacima. Stoga, kad unosite osobne podatke na internet stranicama morate sami procijeniti koristi i rizike.
U svim takvim slučajevima savjetujemo da prije davanja osobnih podataka uvijek provjerite uvjete obrade tih podataka koje treće osobe objavljuju na svojim stranicama.

Kako mogu izmijeniti ili obrisati osobne podatke iz evidencija sindikata NSRHEP-a?
Vaše je pravo zahtijevati brisanje, izmjene ili ispravljanje Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da nam sve takve zahtjeve uputite na jedan od niže navedenih načina (informacije pod naslovom Kako mogu kontaktirati sindikat NSRHEP-a).

Koja su Vaša prava?
Uz primjenu ograničenja koja mogu biti utemeljena na važećim zakonima, uvijek imate sljedeća prava:

  • pravo ispravljanja ili brisanja svih pogrešnih ili nepotpunih osobnih podataka koje NSRHEP ima o Vama;
  • pravo podnošenja u svako doba zahtjeva za isključivanje sa mailing liste primatelja bilo kojih marketinških materijala. To će biti navedeno na dnu svake poruke e-pošte koju primite od nas;
  • pravo dobivanja informacija o obrađivanju Vaših osobnih podataka, uključivo i pravo pristupa osobnim podacima koje NSRHEP ima o Vama;
  • u nekim slučajevima, pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka iz opravdanih razloga;
  • pravo da ne budete pogođeni odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi podataka sa ciljem procjene određenih osobnih aspekata koji se odnose na Vas, kao što su analitički podaci koji se temelje na ponašanju. U dijelu ovih Pravila o korištenju kolačića možete pročitati više informacija o ostvarivanju tog prava ako je naznačeno da se upotrebljavaju kolačići;
  • ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora, imate pravo na prenošenje tih osobnih podataka drugoj osobi ili, ako je to tehnički izvedivo za nas, drugoj kompaniji;
  • pravo podnošenja žalbe nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili za naknadu bilo kakve štete koju pretrpite; i
  • pravo na povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka od sindikat-a NSRHEP, bez ikakvih posljedica.

Kako mogu kontaktirati sindikat NSRHEP?
Imate li bilo  kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu:

Nezavisni sindikat radnika HEP-a
n/r službenik za zaštitu osobnih podataka (ili pomoćnik)
Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
Ili e-mail:
sonja.mikulic@hep.hr
Molimo Vas da u svim Vašim dopisima NSRHEP-u naznačite Vašu e-mail adresu koju ste koristili prilikom prijavljivanja (ako je relevantno), da navedete za koji ste NSRHEP program dali Vaše osobne podatke i da što detaljnije opišete što je Vaš zahtjev.

Kako ću znati je li NSRHEP ažurirao ova Pravila?
NSRHEP pridržava pravo izmjena ovih Pravila bez obveze Vašeg prethodnog obavještavanja, sa svrhom praćenja tehnološkog napretka i kada su izmjene uvjetovane zakonodavnim ili regulatornim promjenama i radi usklađivanja sa dobrim poslovnim praksama. Ako dođe do izmjene ovih pravila, unijet ćemo datum posljednje izmjene Pravila, koji je naveden na početku Pravila.