NSRHEP

ZAJEDNO
POKREĆEMO
PROMJENE

NSRHEP

Kada se smjer vjetra
promijeni, neki prave zid,
a neki prave vjetrenjaču!

NSRHEP

ZAJEDNO
SMO
SNAŽNIJI

Izborna skupština održana 25.03.2022.

Predsjednica: Silvana Boban

Odbor:
1. Mladen Pinjuh
2. Nikola Ramljak

Nadzorni odbor:
1. Ivan Peroš – predsjednik
2. Mateo Lasić
3. Šimun Petrić

Blagajnica i likvidatorica: Matea Petričević

Izborna skupština održana: 29.03.2018.

Predsjednica: Silvana Boban

Odbor:
1. Mladen Pinjuh
2. Nikola Ramljak

Nadzorni odbor:
1. Šimun Petrić – predsjednik
2. Ivan Peroš
3. Ivan Mimica

Blagajnik i likvidator: Željko Ravlić

Utemeljiteljska skupština održana: 04.02.2016.

Predsjednica: Silvana Boban

Odbor:
1. Mladen Pinjuh
2. Nikola Ramljak

Nadzorni odbor:
1. Željko Baković
2. Nikica Klarić

Blagajnik: Bruno Boban