NSRHEP

ZAJEDNO
POKREĆEMO
PROMJENE

NSRHEP

Kada se smjer vjetra
promijeni, neki prave zid,
a neki prave vjetrenjaču!

NSRHEP

ZAJEDNO
SMO
SNAŽNIJI

Izborna skupština održana 26.03.2021.

Predsjednica: Nikolina Žnidarić

Odbor:
1. Jasminka Medved
2. Tanja Horvatović
3. Igor Horvat
4. Senka Radiček
5. Tanja Trabe Baranašić
6. Robert Vidović

Nadzorni odbor:
1. Mirjana Lončarić – predsjednik
2. Andrea Potrebica
3. Mirela Milosavljević

Blagajnik: Zvjezdana Dania

Likvidator: Maja Kučko

Mandat traje do proljeća 2026.g.

Izborna skupština održana: 20.03.2018.

Predsjednik/ca:
Dubravko Dvorski od 20.03.2018. do 26.03.2021.
od 26.03.2021. Nikolina Žnidarić

Odbor:
1. Jasminka Medved
2. Tanja Horvatović
3. Igor Horvat
4. Senka Radiček
5. Tanja Trabe Baranašić
6. Robert Vidović

Nadzorni odbor:
1. Mirjana Lončarić – predsjednik
2. Andrea Potrebica
3. Mirela Milosavljević

Blagajnik: Zvjezdana Dania

Likvidator: Maja Kučko

Izborna skupština održana: 16.04.2014.

Predsjednik: Dubravko Dvorski

Odbor:
1. Vladimir Najman
2. Igor Horvat
3. Tanja Horvatović
4. Zvonimir Halonja

Nadzorni odbor:
1. Božena Horvat
2. Mirjana Lončarić
3. Mirela Milosavljević

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Izborna skupština održana: 26.04.2012.

Predsjednik: Dubravko Dvorski

Odbor:
1. Vladimir Najman
2. Igor Horvat
3. Tanja Juračić
4. Zvonimir Halonja

Nadzorni odbor:
1. Božena Horvat
2. Mirjana Lončarić
3. Mirela Milosavljević

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Izborna skupština održana 28.05.2010.

Predsjednica: Tanja Trabe

Odbor:
1. Vladimir Najman
2. Igor Horvat
3. Tanja Juračić
4. Zvonimir Halonja

Nadzorni odbor:
1. Božena Horvat
2. Mirjana Lončarić
3. Mirela Milosavljević

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Izborna skupština održana 10.04.2008.

Predsjednica: Tanja Trabe

Odbor:
1. Vladimir Najman
2. Igor Horvat
3. Bernard Lukša
4. Zvonimir Halonja

Nadzorni odbor:
1. Božena Horvat
2. Mirjana Lončarić
3. Mirela Milosavljević

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Međimurska 26c
42000 VARAŽDIN

Izborna skupština održana: 31.05.2006.

Predsjednik: Zvonimir Halonja

Odbor:
1. Zvjezdana Dania
2. Branko Horvat
3. Igor Horvat
4. Vladimir Najman

Nadzorni odbor:
1. Elizabeta Lisak
2. Mirjana Lončarić
3. Goran Zrinski

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Međimurska 26c
42000 VARAŽDIN

Izborna skupština održana: 26.03.2004.

Predsjednik: Zvonimir Halonja

Odbor:
1. Dubravko Prahić
2. Branko Horvat
3. Vladimir Kranjčec

Nadzorni odbor:
1. Zlatko Trupković
2. Zlatko Fornažar
3. Cigić Dražen

Blagajnica: Zvjezdana Dania

Utemeljiteljska skupština: 14.11.2000.

Predsjednik: Dubravko Prahić

Odbor:
1. Zvjezdana Dania
2. Vladimir Kranjčec
3. Antun Kedmenec
4. Bernard Lukša

Nadzorni odbor:
1. Marija Markač (predsjednica)
2. Zlatko Trupković
3. Agneza Sokač

Blagajnica: Zvjezdana Dania