NSRHEP

ZAJEDNO
POKREĆEMO
PROMJENE

NSRHEP

Kada se smjer vjetra
promijeni, neki prave zid,
a neki prave vjetrenjaču!

NSRHEP

ZAJEDNO
SMO
SNAŽNIJI

Izborna skupština održana 14.03.2022.

Predsjednik: Boris Zorica

Odbor:
1. Marijo Nikolić
2. Ivana Mandac od 25.03.2024.
3. Zdravko Buljan
4. Metod Jurič-Šolto od 25.03.2024.

Nadzorni odbor:
1. Željka Sesardić-Baldasar od 25.03.2024.
2. Ante Jukić
3. Niko Macan

Blagajnica: Ankica Talaja

Likvidatorica: Gordanka Tomić

Izborna skupština održana: 21.03.2018.

Predsjednik: Boris Zorica

Odbor:
1. Janko Kelava Vrdoljak
2. Tihomir Župić
3. Zdravko Buljan
4. Neven Jadrijević-Tomas

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić – predsjednik
2. Ante Midenjak
3. Niko Macan

Blagajnica: Ankica Talaja

Likvidatorica: Gordanka Tomić

Posljednji pozdrav Anti Paviću

Napustio nas je dragi kolega, prijatelj, sindikalac- Ante Pavić.

Dragi prijatelju… veliki Čovječe,
hvala ti na svemu.

Mirno spavaj…. ostat ćeš zauvijek u našim srcima.

Izborna skupština održana: 16.05.2014.

Predsjednik: Boris Zorica

Odbor:
1. Ante Pavić
2. Pavao Jenjić
3. Ante Grčić
4. Janko Kelava Vrdoljak
5. Tihomir Župić
6. Zdravko Buljan

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić
2. Anđelka Jadrijević
3. Niko Macan

Blagajnica: Ankica Talaja

Izborna skupština održana: 14.05.2012.

Predsjednik: Boris Zorica

Odbor:
1. Ante Pavić
2. Pavao Jenjić
3. Ante Grčić
4. Janko Kelava Vrdoljak
5. Tihomir Župić
6. Zdravko Buljan

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić
2. Ankica Talaja
3. Boris Filipović Grčić

Blagajnica: Anđelka Jadrijević

Izborna skupština održana: 07.05.2010.

Predsjednik: Boris Zorica

Odbor:
1. Zdravko Buljan
2. Ante Grčić
3. Janko Kelava
4. Niko Macan
5. Ante Pavić
6. Goran Tiganj

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić
2. Ankica Talaja
3. Gordanka Tomić

Blagajnica: Neda Barbić

Izborna skupština održana 12.06.2008.

Predsjednik: Ante Pavić

Odbor:
1. Marinko Grčić
2. Neven Jadrijević
3. Ante Jerkan
4. Luka Runje
5. Goran Tiganj
6. Tihomir Župić

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić
2. Pavao Jenjić
3. Janko Kelava

Blagajnica: Neda Barbić

Banska ulica 16
21230 SINJ

Izborna skupština održana: 08.12.2006.

Predsjednik: Ante Pavić

Odbor:
1. Marinko Grčić
2. Neven Jadrijević
3. Ante Jerkan
4. Luka Runje
5. Goran Tiganj
6. Tihomir Župić

Nadzorni odbor:
1. Miodrag Balić
2. Pavao Jenjić
3. Janko Kelava

Blagajnica: Neda Barbić

Banska ulica 16
21230 SINJ

Izborna skupština održana 18.06.2004.

Utemeljiteljska skupština održana: 08.12.2000.

Predsjednik: Branko Horvat

Odbor:
1. Neda Barbić
2. Ante Pavić
3. Tihomir Župić
4. Andrija Alebić

Nadzorni odbor:
1. Anđelka Jadrijević (predsjednica)
2. Luka Runje
3. Ivan Alčić

Blagajnica: Neda Barbić