NSRHEP

ZAJEDNO
POKREĆEMO
PROMJENE

NSRHEP

Kada se smjer vjetra
promijeni, neki prave zid,
a neki prave vjetrenjaču!

NSRHEP

ZAJEDNO
SMO
SNAŽNIJI

Izbori održani dopisnim glasanjem veljača/ožujak 2022. godine

Predsjednik: Krunoslav Salopek

Odbor:
1. Vladimir Kolić
2. Jadranko Vučić
3. Marija Bertović
4. Jurica Bokulić
5. Damir Mateša
6. Nenad Katohvil

Nadzorni odbor:
1. Siniša Božičević – predsjednik
2. Davorin Štefančić
3. Marijan Brozović

Blagajnica i likvidatorica: Ivanka Blašković

Ponuda konzumne PASTRVE

Vitunj je naselje u sastavu Grada Ogulina, u Karlovačkoj županiji.
Mjesto pod Klekom, 7 km zapadno od Ogulina na vrelu Vitunjčice, pritoke rijeke Dobre.
Na rječici Vitunjčici je izgrađeno i ribogojilište za uzgoj konzumne pastrve, u kojemu se uzgoji 60.000 kg godišnje.
Ribogojilište Vitunj, čiji su bazeni za uzgoj pastrve izgrađeni davne 1938. godine, a od 1986. godine posluju u sastavu HEP Proizvodnje d.o.o, PP HE Zapad, GHE Gojak iz Ogulina.

U prilogu je ponuda kojom cijenjenim kupcima nudimo kvalitetnu konzumnu pastrvu.

Za sve informacije možete se obratiti Ribogojilištu na tel: 047/537-120 ili gđi Vesni Kosanović; tel: 047/843-843.

Fax: 047/522-949
e-mail: vesna.kosanovic@hep.hr

Izborna skupština održana: 28.03.2018.

Predsjednik: Krunoslav Salopek

Odbor:
1. Vladimir Kolić
2. Hrvoje Salopek
3. Jadranko Vučić
4. Marija Bertović
5. Jurica Bokulić
6. Damir Mateša

Nadzorni odbor:
1. Siniša Božičević – predsjednik
2. Branko Petrušić
3. Sani Francetić

Blagajnica: Ivanka Blašković

Likvidatorica: Ana Porubić

Izborna skupština održana: 11.04.2014.

Predsjednik: Siniša Božičević

Odbor:
1. Zvonko Sušanj
2. Hrvoje Salopek
3. Zdravko Vučić
4. Marija Bertović
5. Jurica Bokulić
6. Jadranko Vučić

Nadzorni odbor:
1. Dinka Tonković
2. Branko Petrušić
3. Sani Francetić

Izborna skupština održana: 11.04.2012.

Predsjednik: Siniša Božičević

Odbor:
1. Zvonko Sušanj
2. Zlatko Hasan
3. Jadranko Vučić
4. Marija Bertović
5. Jurica Bokulić
6. Zdravko Vučić

Nadzorni odbor:
1. Dinka Tonković
2. Davorin Štefančić
3. Antonio Pribanić

Blagajnica: Vesna Kosanović

Izborna skupština održana: 12.04.2010.

Predsjednik: Siniša Božičević

Odbor:
1. Zvonko Sušanj
2. Nenad Kratohvil
3. Jadranko Vučić
4. Marija Bertović
5. Joso Bertović
6. Jurica Bokulić

Nadzorni odbor:
1. Dinka Tonković, predsjednica
2. Davorin Štefančić
3. Antonio Pribanić

Blagajnica: Vesna Kosanović

Izborna skupština održana: 16.04.2008.

Predsjednik: Siniša Božičević

Odbor:
1. Nenad Kratohvil
2. Jadranko Vučić
3. Ana Bertović
4. Marija Bertović
5. Goran Stipetić
6. Zvonko Sušanj

Nadzorni odbor:
1. Zvonko Lipošćak
2. Ana Porubić
3. Marko Vuković

Blagajnica: Vesna Kosanović

Bana J. Jelačića 4a
47300 OGULIN

Izborna skupština održana: 29.05.2006.

Predsjednik: Zvonko Sušanj

Odbor:
1. Ankica Bertović
2. Marija Bertović
3. Siniša Božičević
4. Zlatko Hasan
5. Zvonimir Lipošćak
6. Goran Stipetić
7. Jadranko Vučić

Nadzorni odbor:
1. Mladen Bokulić
2. Branko Puškarić
3. Zorica Serdarev

Blagajnica: Vesna Kosanović

Vladimira Nazora 4a
47300 OGULIN

Izborna skupština održana: 29.06.2004.

Predsjednik: Tone Radočaj do 11.10.2005.
od 11.10.2005. predsjednik: Zvonko Sušanj

Odbor:
1. Zvonimir Lipošćak
2. Zvonko Sušanj
3. Ankica Bertović
4. Željko Kosanović
5. Goran Stipetić

Nadzorni odbor:
1. Mladen Bokulić
2. Vesna Kosanović
3. Zorica Serdarev

Blagajnica: Ana Porubić

Utemeljiteljska skupština održana: 05.07.2000.

Predsjednik: Tone Radočaj

Odbor:
1. Blaženka Kosanović
2. Ana Porubić
3. Branko Puškarić
4. Vesna Kosanović
5. Anton Kirasić
6. Miro Vuković
7. Marko Vuković
8. Marija Bertović

Nadzorni odbor:
1.Zvonimir Lipošćak
2. Anka Bertović
3. Mladen Bokulić
4. Zora Srdarev

Blagajnica: Ana Porubić