NSRHEP

ZAJEDNO
POKREĆEMO
PROMJENE

NSRHEP

Kada se smjer vjetra
promijeni, neki prave zid,
a neki prave vjetrenjaču!

NSRHEP

ZAJEDNO
SMO
SNAŽNIJI

Izborna skupština održana 21.03.2022.

Predsjednik: Marinko Kmetović

Odbor:
1. Pero Džamonja
2. Danijel Šteko
3. Toni Cvjetković
4. Tonći Kovačević

Nadzorni odbor:
1. Hrvoje Brnas – predsjednik
2. Mate Babić
3. Pero Kosović

Blagajnik i likvidator: Kristina Lukić

Izborna skupština održana: 20.03.2018.

Predsjednik: Marinko Kmetović

Odbor:
1. Nediljko Rašić
2. Nikola Zrno
3. Mladenka Rajković
4. Zoran Stanković

Nadzorni odbor:
1. Vicko Zec – predsjednik
2. Ivica Carević
3. Hrvoje Šegedin

Blagajnik i likvidator: Kristina Lukić

Izborna skupština održana: 06.06.2014.

Predsjednik: Antun Maškarić

Odbor:
1. Hrvoje Brnas
2. Zoran Stanković
3. Mladen Prnjat
4. Pero Džamonja

Nadzorni odbor:
1. Marinko Džamarija
2. Mladenka Rajković

Blagajnica: Kristina Lukić

Izborna skupština održana: 21.05.2012.

Predsjednik: Antun Maškarić

Odbor:
1. Boris Didović
2. Pero Džamonja
3. Anka Džamarija
4. Nediljko Rašić

Nadzorni odbor:
1. Mladen Prnjat
2. Marko Spajić
3. Vicko Zec

Blagajnica: Kristina Lukić

Izborna skupština održana: 26.04.2010.

Predsjednik: Igor Miškić

Odbor:
1. Niko Barović
2. Ivica Carević
3. Boris Didović
4. Anka Džamarija

Nadzorni odbor:
1. Srđa Matović (predsjednik)
2. Mejra Knežević
3. Baldo Ljubišić

Blagajnica: Kristina Lukić

Izborna skupština održana 19.05.2008.

Predsjednik: Igor Miškić

Odbor:
1. Ivo Prusina
2. Marinko Džamarija
3. Kate Crnčević
4. Nataša Mikulandra

Nadzorni odbor:
1. Boris Didović
2. Nediljko Rašić
3. Ivo Poša

Blagajnica: Kristina Lukić

Nikole Tesle 3
20000 DUBROVNIK

Izborna skupština održana: 08.06.2006.

Predsjednica: Kristina Lukić

Odbor:
1. Hrvoje Brnas
2. Kate Crnčević
3. Marinko Džamarija
4. Igor Miškić
5. Mladen Prnjat
6. Ivo Prusina

Nadzorni odbor:
1. Luka Dadić
2. Boris Didović
3. Nediljko Rašić

Blagajnica: Mejra Knežević

Nikole Tesle 3
20000 DUBROVNIK

Izborna skupština održana: 09.10.2003.

Predsjednica: Kristina Lukić

Odbor:
1. Kate Crnčević
2. Srđa Matović
3. Marinko Džamarija
4. Baldo Ljubišić
5. Igor Miškić
6. Ivo Prusina

Nadzorni odbor:
1. Boris Didović (predsjednik)
2. Luka Dadić
3. Nediljko Rašić

Blagajnica: Mejra Knežević

Izborna skupština održana: 12.02.2001.

Predsjednik: Luko Marojica

Odbor:
1. Boris Didović
2. Mejra Knežević
3. Niko Jarak
4. Marinko Džamarija
5. Baldo Ljubišić

Nadzorni odbor:
1. Ivo Prusina (predsjednik)
2. Branko Kalogjera
3. Niko Lonac

Blagajnica: Anka Džamarija

Izborna skupština održana: 11.02.1999.

Predsjednik: Luko Marojica

Odbor:
1. B0ris Didović
2. Niko Jarak
3. Marinko Džamarija
4. Mejra Knežević
5. Baldo Ljubišić

Nadzorni odbor:
1. Ivo Prusina (predsjednik)
2. Niko Lonac
3. Branko Kalogjera

Blagajnik: Anka Džamarija