NSRHEP

Novosti

glavna slika

2. 4. 2023.

NSRHEP – smjernice za kolektivne pregovore

Na 3. sjednici Predsjedništva NSRHEP-a od 10. veljače 2023. godine jednoglasno su usvojene

SMJERNICE
za pregovore s poslodavcem radi sklapanja novog KU za HEP grupu i HOPS

Nezavisni sindikat radnika HEP-a tijekom pregovora: Ustrajat će se na afirmaciji prava radnika kojim se treba onemogućiti svaki oblik diskriminacije među radnicima poštujući interesnu poziciju, težiti ostvarenju kompromisa između interesa obje pregovaračke strane, a u cilju postizanja zajedničkog dogovora i održivog zajedničkog rješenja Prilikom izrade kolektivnog ugovora uzeti u obzir probleme u dosadašnjoj primjeni iskustva zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora te u cilju otklanjanja problema, izričaj odredbi koje su bile podložne različitim tumačenjima pojednostaviti i uskladiti s postojećim zakonodavnim okvirom Temeljni cilj pregovora je povećanje materijalnih prava, kroz povećanje neoporezivog iznosa nagrade radnicima, temeljem Pravilnika o porezu na dohodak, te kroz povećanje vrijednosti boda Kolektivno pregovaranje voditi u duhu međusobnog povjerenja, kulture dijaloga, razumijevanja i uvažavanja