Elektrolika Gospić

Novosti iz podružnica

15. 3. 2022.

Izbori održani dopisnim glasanjem u ožujku 2022.

Predsjednica: Lana Šikić

Odbor:
1. Nikolina Pavletić
2. Mandica Živković
3. Karlo Butorac
4. Nikica Mataija
5. Ivan Stopić
6. Darko Dasović
7. Edi Vrban
8. Nikola Klobučar

Nadzorni odbor:
1. Marija Baričević-Župan – predsjednica
2. Nikolina Mraović
3. Nikola Rendulić

Blagajnik i likvidator: Mario Starčević