HEP Sjedište 2.

Novosti iz podružnica

14. 2. 2022.

Podružnica utemeljena dopisnim glasanjem u veljači 2022. godine

Predsjednica: Martina Polan

Odbor:
1. Ivica Drožđan (HEP ESCO d.o.o.)
2. Maja Pavoković (HEP Opskrba d.o.o.)
3. Zlatan Teparić (HEP Proizvodnja d.o.o.)
4. Gordan Vlaović (HEP Elektra d.o.o.)

Nadzorni odbor:
1. Davorin Buček (predsjednik NO-a od 10.02.2022. do 10.02.2024.) (HEP Proiizvodnja d.o.o.)
2. Dalibor Mandir (predsjednik NO-a od 10.02.2024. do 10.02.2026.) (HEP Trgovina d.o.o.)
3. Dražen Panžić (HEP Upravljanje imovinom d.o.o.)

Blagajnica i likvidatorica: Kristina Musa