NSRHEP

Novosti

glavna slika

27. 11. 2019.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za HOPS

27. studenog 2019. godine u Zagrebu, potpisan je Kolektivni ugovor između poslodavca HOPS-a d.o.o. – kojeg predstavlja predsjednik Uprave Tomislav Plavšić i reprezentativnih sindikata: Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSRHEP) – kojeg predstavlja predsjednica Sonja Mikulić, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) – kojeg predstavlja predsjednik Tomislav Kovačević i TEHNOS-a – Strukovni sindikat radnika HEP-a – kojeg predstavlja predsjednik Denis Geto.