NSRHEP

Novosti

glavna slika

30. 10. 2019.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu

30. listopada 2019. godine u Zagrebu, potpisan je Kolektivni ugovor između Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede – koju predstavlja predsjednik Uprave HEP-a d.d. Frane Barbarić i reprezentativnih sindikata: Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) – kojeg predstavlja predsjednik Tomislav Kovačević i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSRHEP) – kojeg predstavlja predsjednica Sonja Mikulić.