NSRHEP

Novosti

glavna slika

24. 4. 2019.

INICIJATIVA – 67 JE PREVIŠE

Inicijativu za izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju pokrenule su tri sindikalne središnjice: Nezavisni
hrvatski sindikati (NHS), Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Matica hrvatskih sindikata
(MHS).

Nezavisni sindikat radnika HEP-a podržava Inicijativu i poziva članstvo da se uključi u organizaciju ove akcije.

Više o inicijativi možete pročitati na: www.67jeprevise.hr
i
Facebook stranici inicijative https://www.facebook.com/67jeprevise/.

TRAŽIMO:

– Pravo na odlazak u mirovinu sa 65 godina;
– Smanjenje penalizacije prijevremenih mirovina sa 0,3% na 0,2% po mjesecu;
– Sporije izjednačavanje uvjeta za odlazak u mirovinu za žene;
– Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 godina i 35 godina staža;
– Pravo na mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika sa 60 godina i 41 godinom staža.

Postoji više načina na koji se svatko od nas može uključiti:
– Volontiranjem na štandovima za prikupljanje potpisa,
– Komentiranjem na društvenim mrežama,
– Širenjem informacija o inicijativi u svojoj okolini i na društvenim mrežama.

ZAJEDNO SMO JAČI!

Predsjednica NSRHEP-a:
Sonja Mikulić