Elektroprimorje Rijeka

Novosti iz podružnica

30. 3. 2018.

Izborna skupština održana: 28.03.2018.

Predsjednik: Vasja Pinzovski

Odbor:
1. Alen Filipović
2. Branko Čubranić
3. Kristijan Rački
4. Mladen Crnčić
5. Robert Maslać
6. Filip Čargonja
7. Jasminka Vukelić
8. Silvija Rimanić

Nadzorni odbor:
1. Aladar Pfeifer – predsjednik
2. Sandra Štemberger
3. Mirela Frančišković

Blagajnik: Ljiljana Rončević Sedlar

Likvidator: Rafaela Car