EL-TO Zagreb

Novosti iz podružnica

21. 3. 2018.

Izborna skupština održana: 15.03.2018.

Predsjednik: Darko Gostinski

Odbor:
1. Nenad Koren
2. Maksim Miletić
3. Bogdan Kovačić
4. Dubravko Zvornik

Nadzorni odbor:
1. Dubravko Šolčić – predsjednik
2. Galunić Tomislav
3. Čuk Stjepan

Blagajnik i likvidator: Miljenko Rafaj