NSRHEP

Novosti

glavna slika

11. 1. 2018.

Radnike u Nadzornom odboru HEP-a d.d predstavlja pomoćnica direktorice

Radničko vijeće HEP-a d.d. glasovima članova HES-ove liste kandidata, na 10. sjednici, održanoj dana 11.01.2018. godine donijelo je odluke kojima se:

– gospođa Dubravka Kolundžić razrješava dužnosti člana Nadzornog odbora HEP-a d.d.

– gospođa Višnja Komnenić imenuje za člana Nadzornog odbora kao predstavnica radnika.

Povodom imenovanja gospođe Višnje Komnenić članom Nadzornog odbora HEP-a d.d. kao predstavnice radnika zaposlenih u HEP-u d.d. Nezavisni sindikat radnika HEP-a izražava nezadovoljstvo i ocjenjuje neprihvatljivim sukobom interesa.

Gospođa Komnenić radi kao pomoćnica direktorice Sektora za internu reviziju HEP-a d.d.

Neprimjereno je da radnike predstavlja osoba iz rukovodne strukture.

Na taj način je radnicima HEP-a d.d. uskraćena mogućnost da imaju svog pravog predstavnika radnika u Nadzornom odboru HEP-a d.d.

Predsjednica:
Sonja Mikulić