NSRHEP

Novosti

glavna slika

20. 12. 2017.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o.

20. prosinca 2017. godine u Zagrebu, potpisan je Kolektivni ugovor između poslodavca HOPS-a d.o.o. – kojeg predstavlja predsjednik Uprave Miroslav Mesić i reprezentativnih sindikata: Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSRHEP) – kojeg predstavlja predsjednica Sonja Mikulić, Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) – kojeg predstavlja predsjednik Dubravko Čorak i TEHNOS-a – Strukovni sindikat radnika HEP-a – kojeg predstavlja predsjednik Denis Geto.