NSRHEP

Novosti

glavna slika

7. 12. 2017.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu

07. prosinca 2017. godine u Zagrebu, potpisan je Kolektivni ugovor između Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede – koju predstavlja predsjednik Uprave HEP-a d.d. Perica Jukić i reprezentativnih sindikata: Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) – kojeg predstavlja zamjenik predsjednika Tomislav Kovačević i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSRHEP) – kojeg predstavlja predsjednica Sonja Mikulić.