NSRHEP

Novosti

glavna slika

10. 1. 2017.

Privatizacija HEP-a

Foto: Kristina Štedul Fabec (Poslovni dnevnik)

Uvažavajući vlasnička prava i obveze države RH nad svim društvima HEP grupe, NSRHEP-a ocjenjuje namjeru Vlade RH da privatizira HEP po IPO modelu, radi otkupa vlasničkog dijela MOL-a u INI, ishitrenom i nepromišljenom, a sve kao odgovor na gubitak spora pred Arbitražom.

NSRHEP-a se javno ograđuje od javnih istupa predsjednika sindikata TEHNOS, gospodina Denisa Geta, te ih ocjenjuje neprihvatljivim i štetnim po interese HEP-a i radnike HEP-a.
NSRHEP-a ocjenjuje neprihvatljivim i štetnim javno prijetiti nezakonitim postupanjem sindikata u HEP-u, uz neprimjereno zastrašivanje građana RH.

Poučeni dosadašnjim, višegodišnjim nezakonitim postupanjima u HEP-u i oko HEP-a od svih političkih struktura, zahtijevamo od svih nadležnih tijela puno poštivanje svih važećih propisa i transparentnost u proceduri donošenja svih odluka.

NSRHEP-a će budno pratiti sve aktivnosti nadležnih tijela RH i Uprave HEP-a u postupku provedbe namjere privatizacije HEP-a i znat će pravodobno odgovoriti na sve nepravilnosti radi zaštite prava i interesa svojih članova.

Predsjednica NSRHEP-a:
Sonja Mikulić