Odgovori na pitanja

Česta pitanja

glavna slika

12. 10. 2016.

Zdrava mjesta rada za sve uzraste

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) organizira Kampanju za zdrava mjesta rada 2016.-2017. pod nazivom “Zdrava mjesta rada za sve uzraste”.

Glavni cilj kampanje je pomoći radnicima, upraviteljima i poslodavcima prepoznati prave izazove koje donosi starenje radne snage i upravljati njima, pri čemu se ne usredotočuju na jednu dobnu skupinu, već na radnike svih životnih dobi. Također naglašava važnost primjene pristupa u skladu s teorijom životnog tijeka. Promicanjem zdravih radnih navika mladnih radnika i razvijanjem dobrih radnih uvjeta promiče se održivost rada tijekom cijeloga radnog vijeka i osigurava zdravo starenje.

Uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem na mjestu rada dobro je za radnike, za poslovanje i za društvo u cjelini. Uz pritiske i zahtjeve modernih mjesta rada ponekad je lako predivdjeti važnost sigurnosti zdravlja na radu (OSH) te ih zanemariti pod izgovorom da predstavljaju “administrativni teret”. Međutim, u skloadu s navedenim u strategiji Europa 2020. sigurna i zdrava radna okolina ključna je za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnosti tvrtke.

Izazovi koje sa sobom donose demografske promjene mogu tvrtkama i organizacijama uzrokovati probleme, poput općeg pomanjkanja radne snage, manjka kvalificiranih radnika, te poteškoće povezane s produktivnošću i čestim izostajanjem s mjesta rada. Poslodavci u Europi imaju i zakonsku obvezu provoditi procjene rizika i prilagođavati rad pojedincu, a dobna diskriminacija izričito je zabranjena. Većina poslodavaca zaposlenicima želi omogućiti dobra i zdrava mjesta rada, a ispunjavanjem svojih zakonskih obveza i promicanjem sigurnosti i zdravlja za sve dobne skupine, poslodavci će vjerojatno moći svjedočiti manjoj fluktuaciji radne snage i povećanju produktivnosti.

Svi su radnici različiti. Nisu svi izloženi istim rizicima, a pojedine skupine radnika izložene su povećanim rizicima. Rizici mogu rasti zbog čimbenika poput spola, tjelesnog stanja, statusa ili podrijetla, kao i dobi. Prilagođavanje posla individualnim potrebama pojedinca tijekom njegova radnog vijeka ti se rizici mogu ublažiti, čime će se u konačnici stvoriti sigurna i zdrava radna okolina za sve.

Potrebno je podignuti svijest o doprinosu koji različite generacije mogu dati radeći zajedno te potaknuti radnike, predstavnike radnika, poslodavce i upravitelje da zajedničkim snagama podupru zdrav i produktivan rad u svakoj životnoj dobi.
Radnicima je važno poboljšati zdravlje na mjestu rada, bez obzira na to jesu li tek na početku karijere ili pri kraju radnog vijeka. Radnici trebaju znati kome se mogu obratiti ako imaju poteškoća na mjestu rada i trebaju razviti dobru radnu praksu koje će se držati tijekom cijele karijere kako bi umirovljenje dočekali dobrog zdravlja.

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika kamen je temeljac europskog pristupa sprječavanja nezgoda na radu i lošeg zdravlja. Propisi zaštite na radu zahtijevaju od poslodavaca da procjenjuju rizike i naglašavaju potrebu „prilagođavanja rada pojedincu“, obvezujući poslodavca da „ima izrađenu procjenu rizika za sigurnost i zdravlje na radu, uključujući one skupine radnika koje su izložene posebnim rizicima“ te da „osjetljive rizične skupine moraju biti zaštićene od opasnosti koje ih posebno pogađaju.“
Procjena rizika kojom se uzima u obzir dob trebala bi voditi računa o razlikama među pojedincima, uključujući moguće razlike u funkcionalnim sposobnostima i zdravlju te invalidnost i rodna pitanja. Za radnike mlađe dobi valja voditi računa o njihovom tjelesnom i intelektualnom razvoju, nezrelosti i nedostatku iskustva. Za radnike starije dobi više bi trebalo uzeti u obzir starije radnike koji rade u uvjetima za koje se može reći da su višeg rizika, poput smjenskog rada, poslova koji iziskuju veliki tjelesni napor te rada u vrućim i hladnim uvjetima.

CJELOŽIVOTNO UČENJE

Radnoj sposobnosti doprinosi i cjeloživotno učenje. Načelo koje pokreće cjeloživotno učenje jest omogućiti radnicima svih dobnih skupina edukaciju i stručno usavršavanje te ih potaknuti na sudjelovanje u njima. Jedan od glavnih ciljeva jest spriječiti eroziju vještina i sposobnosti među radno sposobnim osobama. Obnavljanje i razvijanje vještina ključno je za sposobnost svih radnika da budu zaposleni.

EU-OSHA Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu