NSRHEP

Novosti

glavna slika

30. 11. 2015.

Priopćenje radnicima HEP ODS-a d.o.o. o procesu restrukturiranja

Dana 23. studenog 2015. godine održan je prvi sastanak Nadzornog odbora Projekta „TESLA“ . Članovi Nadzornog odbora su: Perica Jukić, Saša Dujmić, Željko Šimek, Ante Pavić, Ivona Štritof, Ivan Gadže, Nenad Mance, Dubravko Čorak , te predstavnici konzultanta PwC-a.

Cilj projekta je izrada ključnih strateških smjernica , optimalnog organizacijskog ustroja ,te poslovnih procesa specifičnih za operatore distribucijskih elektroenergetskih sustava. Uz strateške smjernice i organizacijski ustroj treba procijeniti opseg potrebnih ulaganja za provedbu strukturnih promjena, organizacijski ustroj i potreban broj izvršitelja , način osiguranja potrebnih znanja i vještina, te njihovo zadržavanje i prijenos.

Opseg projekta definiran je u tri (3) faze:

1. Analiza i ocjena postojećeg stanja HEP-ODS-a ( trajanje 4 mjeseca – DOVRŠENO )
2. Izrada Programa restrukturiranja ( trajanje 4 mjeseca – plan dovršetka ožujak/2016. godine
3. Podrška i implementacija programa restrukturiranja ( trajanje 8 mjeseci – plana dovršetka studeni/2016. godine

Završetkom 1. Faze izrađena je analiza postojećeg stanja HEP-ODS-a, te analiza tržišnog i regulatornog okruženja, analiza postojeće organizacije i operativnog poslovanja HEP-ODS-a, analiza poslovnih procesa i „benchmarking analiza“, identificirana su područja za unaprjeđenje, prioriteti i identifikacija rizika, te plan komunikacije prema svim dionicima , s posebnim naglaskom na dijalog sa socijalnim partnerima ( Sindikatima ).

Nakon prezentacije otvorena je rasprava iz koje je evidentan zaključak da je proces restrukturiranja HEP-ODS-a vrlo složen i kompleksan s obzirom da se reorganizacija provodi u Društvu na bazi 7.500 radnika.

Također je utvrđeno da će se u realizaciji 2. Faze intenzivirati suradnja i dijalog sa socijalnim partnerima u svjetlu kompleksnosti ovakvog procesa. Zaključeno je također da je u ovom procesu ( za njegov uspješan dovršetak) bitan razuman konsenzus svih dionika u procesu uz uvažavanje prava radnika iz Kolektivnog ugovora , ali i s druge strane potrebe da se HEP-ODS podigne na višu razinu učinkovitosti za što postoji značajan prostor.

I na kraju , obveza predstavnika radnika u Nadzornom odboru projekta je da u tijeku provedbe svake faze, kao i dovršetkom pojedine faze na primjeren način obavijesti sve radnike HEP-ODS-a o najvažnijim odlukama od iznimne važnosti za radna i socijalna prava zaposlenih , kao i interese zaposlenih.

Pripremio: Dubravko Čorak