NSRHEP

Novosti

glavna slika

29. 7. 2014.

Mirenje u kolektivnom radnom sporu u HEP grupi

Postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu nastalom između reprezentativnih sindikata (HES i NSRHEP-a) s jedne strane i poslodavaca HEP grupe s druge strane završen je neuspješno.

Punomoćnici poslodavaca ne prihvaćaju prijedloge sindikata kao uvjet za sklapanje kolektivnog ugovora za HEP grupu i to samo:
– pravo na redovno godišnje usklađivanje vrijednosti boda s indeksom rasta potrošačkih cijena na malo za vrijeme trajanja kolektivnog ugovora i
– mogućnost jednokratne isplate dijela plaće svakom radniku u iznosu od 1.050,00 kuna neto godišnje.

Usklađivanje osnovice za izračun plaće s indeksom rasta cijena nije povećanje plaća radnika.

U uvjetima višegodišnjeg neusklađivanja vrijednosti boda što ima za posljedicu obezvrijeđivanje realne cijene rada radnika u posljednja 43 mjeseca za cca 9-10 posto, neuspjeh mirenja posljedica je nerazumijevanja uvjete rada većine radnika u HEP-u, nesposobnosti i bahatosti Uprave HEP d.d., a posebno predsjednika Uprave, Tomislava Šerića.

Radnici imaju pravo na štrajk, a sindikati imaju pravo organizirati štrajk!

Reprezentativni sindikati (HES i NSRHEP-a) ispunili su propisane preduvjete za zakonito organiziranje i provedbu štrajka u HEP grupi o čemu će se u narednom razdoblju donijeti određene odluke sukladno procjeni najpogodnijih uvjeta i svih okolnosti od utjecaja za uspjeh industrijske akcije, a sve u cilju ostvarivanja svrhe štrajka, sklapanje kolektivnog ugovora za HEP grupu i zaštita prava i interesa članstva.

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica