NSRHEP

Novosti

glavna slika

16. 7. 2014.

Obavijest o mirenju

Temeljem zahtjeva HES-a i NSRHEP-a za pokretanjem postupka mirenja, predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. donio je Odluku broj: 56/14 od 15. srpnja 2014. godine kojom se

mr. sc. Danica Lisičar iz Zagreba imenuje miriteljicom

u kolektivnom radnom sporu nastalom između reprezentativnih sindikata i poslodavaca u HEP grupi.

Radi provođenja postupka mirenja, imenovana miriteljica sazvala je sastanak ovlaštenih predstavnika stranaka koji će se održati u petak; 18. srpnja 2014. godine s početkom u 14:00 sati.

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica

U privitku: Odluka predsjednika GSV-a broj: 56/14 od 15. srpnja 2014.

Dostavlja se:
– INFOHEP-a