NSRHEP

Novosti

glavna slika

24. 6. 2014.

Odgađa se početak štrajka u HEP grupi

Reprezentativni sindikati u HEP grupi (HES i NSRHEP-a) dana 3. lipnja 2014. godine pisano su najavili štrajk dijelu poslodavaca HEP grupe za 1. srpnja 2014. godine s početkom u 07:00 sati na području Republike Hrvatske.

Dana 13. lipnja 2014. godine, HES i NSRHEP-a dostavili su dijelu poslodavaca iz prethodnog stavka prijedlog sporazuma o arbitražnom rješavanju kolektivnog radnog spora u HEP grupi.

Sindikati čekaju očitovanje poslodavaca HEP grupe.

Temeljem stavka 3. članka 269., a u svezi s člankom 270. Zakona o radu najavljeni štrajk u HEP grupi neće početi 1. srpnja 2014. godine jer postupak mirenja nije okončan.

Najavljeni štrajk će započeti u slučaju neuspješnog mirenja o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica

Dostavlja se:
– dijelu poslodavaca HEP grupe
– INFOHEP-a