Odgovori na pitanja

Česta pitanja

glavna slika

17. 6. 2014.

Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima

Pored općenitih obveza koje ovaj članak nameće poslodavcima u svezi noćnih i smjenskih radnika u smislu zaštite na radu, sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima na radnom mjestu, sredstvima zaštite i prevencije, najvažnije je odredba stavka 3. citiranog članka koji u odnosu na noćne radnike, propisuje obvezu poslodavca da im prije započinjanja rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogući o vlastitom trošku zdravstvene preglede sukladno posebnom propisu.

Ako liječnički pregled rezultira stavom liječnika da noćni rad negativno utječe na zdravlje radnika, poslodavac mu je dužan, ako je to moguće, osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada, a ako to nije moguće, ponuditi mu sklapanje ugovora o radu za obavljanje nekih drugih poslova izvan noćnog rada za koje je radnik sposoban.
Postavlja se pitanje što da čini poslodavac koji u svojoj sistematizaciji radnih mjesta nema slobodnog
radnog mjesta na koje bi mogao rasporediti bivšeg noćnog radnika za kojega je liječničkim pregledom
utvrđeno da više ne može raditi u noćnom radu.
U toj situaciji poslodavac je slobodan donijeti odluku o redovitom otkazu ugovora o radu zbog osobno
uvjetovanih razloga, budući da radnik ne može obavljati poslove niti jednog radnog mjesta koje postoji kod poslodavca, a Zakon o radu ne zahtijeva od poslodavca da izmišlja nova radna mjesta samo zato da bi zadržao u radnom odnosu ovog bivšeg noćnog radnika.

Poslodavac čini najteži prekršaj iz Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna

• ako radniku koji rasporedom radnog vremena bude određen da rad obavlja kao noćni radnik i
redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, prije započinjanja ili tijekom trajanja toga rada,
ne omogući zdravstveni pregled sukladno posebnom propisu (članak 51. stavak 3.),

• ako noćnom radniku za kojeg je zdravstvenim pregledom obavljenim prije započinjanja toga rada ili redovitim pregledom tijekom njegovog trajanja, utvrđeno da zbog takvog rada ima zdravstvenih problema, rasporedom radnog vremena ne osigura obavljanje istih poslova izvan noćnog rada (članak 51. stavak 5.),

• ako noćnom radniku za kojeg je zdravstvenim pregledom obavljenim prije započinjanja toga rada
ili redovitim pregledom tijekom njegovog trajanja, utvrđeno da zbog takvog rada ima zdravstvenih
problema, a rasporedom radnog vremena ne može osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada, ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova izvan noćnog rada za koje je sposoban, a koji što je više moguće odgovaraju poslovima na kojima je radnik prethodno radio (članak 51. stavak 6.),

• ako noćnom radniku koji je u radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom
naporu, ne utvrdi raspored radnog vremena tako, da ne radi više od osam sati u razdoblju od dvadeset
četiri sata u kojem radi noću (članak 51. stavak 7.).

Darko Graf, dipl. iur.

RADNI ODNOSI U PRAKSI
Centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost
Verlag Dasöfer d.o.o.
www.radniodnosi.hr
Lipanj, 2014