Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

11. 6. 2014.

UPOZORENJE I ZAHTJEV

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Predsjedniku Uprave

Poštovani predsjedniče Uprave,
obraćam Vam se povodom internog oglašavanja radnih mjesta od strane ovisnog društva HEPTelekomunikacije
d.o.o. Ovakvim načinom popunjavanja radnih mjesta u HEP-Telekomunikacije d.o.o.
prekršeni su zakoni i opći akti HEP-a d.d.
Prekršen je Zakon o trgovačkim društvima i Statut HEP-a d.d. jer ste zloupotrijebili suglasnost
Nadzornog odbora HEP-a d.d.za osnivanje društva HEP-Telekomunikacije d.o.o.
Unatoč upozorenju Nadzornog odbora da ne možete sistematizirati 485 radnih mjesta u HEPTelekomunikacije
d.o.o. i da u novom društvu ne možete sistematizirati poslove informatike koji se
obavljaju u HEP-u d.d., a da se prethodno ne odluči o eventualnoj promjeni u organizaciji poslova
navedene funkcije u HEP-u d.d., vi ste nastavili ovaj nezakoniti postupak koji je rezultirao objavom
internog natječaja.
Također ste prekršili Zakon o radu i odredbe Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji HEP-a d.d.
Ovim postupkom, na mala vrata ste izvršili promjenu organizacije i sistematizacije HEP-a d.d. i na taj
način izbjegli savjetovanje sa Radničkim vijećem HEP-a d.d. čime ste prekršili odredbe Zakona o radu.
Umjesto da ste redovnim zakonskim putem, uz suglasnost svih zakonom predviđenih sudionika i po
postupku predviđenom općim aktima HEP-a d.d. izvršili alokaciju velikog dijela Informatičke funkcije,
što obuhvaća i premještaj radnika vi ste, pored nabrojenih prekršaja, posegnuli za zloupotrebom
instituta internog natječaja i oglasili šezdesetak radnih mjesta na koje bi se radnici individualno po
svojoj slobodnoj volji trebali javiti. Kako bi stimulirali radnike da se jave na navedeni natječaj, jednake
poslove koji se obavljaju u Sektoru za informatiku HEP-a d.d. u novom društvu ste vrednovali višim
koeficijentima. Pored toga, prema vjerodostojnim informacijama, član Uprave nadležan za Informatiku
i telekomunikacije obilazio je radnike u sjedištu HEP-a i u izdvojenim dijelovima Sektora za
informatiku te na njih vršio nedozvoljeni pritisak da pređu u novo društvo.
Informatička funkcija je nervni sustav HEP-a i jedna od najvažnijih funkcija u provođenju korporativnog
upravljanja. Ovakvo nezakonito, nestručno i voluntarističko „reorganiziranje“ informatičke funkcije
ozbiljno ugrožava djelovanje svih funkcija HEP-grupe, a potencijalno prijeti gubitku kontrole nad
procesima upravljanja i sustavom sigurnosti od strane HEP-a d.d. te urušavanju kompletne
korporativne organizacije HEP-grupe.
Ovim upozorenjem zahtijevam od Vas, da trenutno zaustavite postupak zapošljavanja po internom
oglasu u HEP-Telekomunikacije d.o.o. i da cijeli postupak organiziranja ovisnog društva HEPTelekomunikacije
d.o.o. vratite u zakonske i općim aktima HEP-a d.d. predviđene okvire.
Legitimitet ovog zahtjeva zasnovan je na mojoj obavezi da kao član Nadzornog odbora zastupam
interese HEP-a d.d. prema Upravi, a kao predsjednik Radničkog vijeća interese radnika HEP-a d.d.

S poštovanjem,
Jadranko Berlengi,
Predsjednik Radničkog vijeća HEP-a d.d. i
Član Nadzornog odbora HEP-a d.d.