NSRHEP

Novosti

glavna slika

3. 6. 2014.

Najava štrajka

Temeljem stavka 2. i 5. članka 269. Zakona o radu i u skladu s odlukama Središnjeg odbora Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata od 14. svibnja 2014. godine i Predsjedništva Nezavisnog sindikata radnika HEP-a od 27. svibnja 2014. godine, Hrvatski elektrogospodarski sindikat i Nezavisni sindikat radnika HEP-a s današnjim danom navedenim poslodavcima pisano najavljuju štrajk sa svrhom zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova.

Temeljem stavka 1. članka 270. Zakona o radu mora se provesti postupak mirenja propisan Zakonom o radu.

Štrajk se neće započeti prije okončanja postupka mirenja.

Razlozi za štrajk su:

– Jednostrani prekid pregovora za novi Kolektivni ugovor od strane poslodavaca,
– Uvjetovanje pregovora očitovanjem nelegitimnih „nadležnih tijela „,
– Korekcija vrijednosti boda,
– Umanjenje materijalnih prava radnika.

Mjesto početka štrajka: područje Republike Hrvatske.

Dan i vrijeme početka štrajka: 01. srpnja 2014. godine (utorak) u 07,00 sati.

Sukladno članku 278. Zakona o radu, radnici koji obavljaju proizvodno-održavajuće poslove ili nužne poslove aktivno ne sudjeluju u štrajku.

Proizvodno održavajući poslovi su samo oni poslovi koji će se obavljati i za vrijeme štrajka s ciljem omogućivanja obnavljanja rada neposredno nakon završetka štrajka.

Nužni poslovi su samo oni poslovi koji će se obavljati i za vrijeme štrajka koji su prijeko potrebni radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne sigurnosti i zdravlja pučanstva.

Radnici koji ne obavljaju proizvodno-održavajuće i nužne poslove imaju pravo na štrajk.

U cilju spriječavanja štetnih posljedica, HES i NSRHEP-a očekuju od poslodavaca HEP grupe žurno mirno rješenje kolektivnog radnog spora na temelju pravičnosti.

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica