PrP Opatija

Novosti iz podružnica

2. 6. 2014.

Izborna skupština održana: 23.05.2014.

Predsjednik: Miljenko Lipošćak

Odbor:
1. Dušanka Tatalović
2. Vlado Sebelić
3. Vedran Grgurić
4. Darko Plašćar
5. Robert Špehar
6. Emir Lončarić

Nadzorni odbor:
1. Sandro Abram – predsjednik
2. Svjetlana Pavlić
3. Damir Stanić

Blagajnica: Arijana Hodanić