NSRHEP

Novosti

glavna slika

26. 5. 2014.

Protivljenje jednostranom smanjivanju plaća radnika

Poštovani/e,

Reprezentativni sindikati i poslodavci nisu sklopili kolektivni ugovor za HEP grupu.

Radni odnos radnika je dvostrani obvezno pravni odnos koji je izraz slobodne volje dviju ravnopravnih strana.

Kolektivni ugovor može se sklopiti samo slobodnom voljom dviju ravnopravnih strana bez pritisaka i ucjena. U protivnom kolektivnog ugovora nema.

U uvjetima nesklapanja kolektivnog ugovora sindikati imaju pravo najaviti, organizirati i provesti štrajk.

Reprezentativni sindikati ustraju na nužnosti sklapanja kolektivnog ugovora i ne pristaju da se pravilnicima o radu jednostrano, voljom poslodavca, uređuju prava iz rada i u svezi s radnim odnosom radnika zaposlenih u društvima koji čine HEP grupu.

Tijekom ovogodišnjih kolektivnih pregovora poslodavci nisu pregovarali u dobroj vjeri te su se koristili različitim oblicima prijetnji, ucjenama i pritiscima.

Kao grubi oblik pritiska i ucjene je jednostrano i zlonamjerno donošenje i postojanje pravilnika o radu kojim su većini radnika HEP grupe značajno umanjena, a dijelom i ukinuta do sada važeća stečena prava.

Primjenu pravilnika o radu sa značajnim umanjenjem stečenih prava za većinu radnika, Reprezentativni sindikati ocjenjuju nekorektnim, nemoralnim, neodgovornim i štetnim postupanjem uprava – direktora društava koja čine HEP grupu.

U cilju stvaranja nužnih preduvjeta za ravnopravno i slobodno pregovaranje između sindikata na strani radnika i poslodavaca te poštivanja prava većine radnika na zasluženu i primjerenu plaću i druga prava iz radnog odnosa, Reprezentativni sindikati zahtijevaju od uprava društava koji čine HEP grupu žurno donošenje izmjena i dopuna pravilnika o radu kojim će se radnicima priznati postojeća razina stečenih prava i onemogućiti štetne posljedice po interese većine radnika za razdoblje do sklapanja novog kolektivnog ugovora za HEP grupu.

S poštovanjem,

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica