NSRHEP

Novosti

glavna slika

18. 3. 2014.

“7Dnevno” o HEP-u

Poštovani/e,

dana 14.03.2014. godine u časopisu „7Dnevno“ objavljen je „Apel iz HEP-a Radnici pismom upozoravaju Vladu i – prijete“ s uredničkim naslovom:

„Ivan Matasić sa svojim fikusi(ca)ma pljačka i pere veliki novac uz ZNANJE BANSKIH DVORA!“

Ako se javno objavljeni tekst žurno ne demantira zaključak je da je sve objavljeno istina.

Stanje u HEP-u je nezadovoljavajuće s tendencijom daljnjeg urušavanja.

Radnici su s pravom uznemireni i postavljaju pitanje istine o stanju u HEP-u i njegovoj budućnosti.

Za stanje u HEP-u odgovorna su ovlaštena tijela HEP d.d. i državna tijela koja su sudjelovala ili sudjeluju u predlaganju imenovanja članova Uprave HEP d.d. temeljem svojeg činjenja ili nečinjenja u skladu s odredbama važećih propisa.

Odgovorna Uprava dužna je žurno argumentirano javno se očitovati po svim navodima u članku. NSRHEP-a kao predstavnik dijela radnika HEP grupe to očekuje.

U „normalnim vremenima“ i u uređenim tvrtkama s odgovornom upravom, odmah bi se zatražilo sazivanje skupa radnika na kojemu bi se radnicima prezentiralo cjelovito i istinito izvješće po svim navodima iz objavljenog teksta.

Istodobno bi se žurno održala sjednica Nadzornog odbora na kojoj bi se to tijelo po svim navodima javno očitovalo.

Ako je pola objavljenog istina, trenutna Uprava HEP d.d. treba žurno biti smijenjena, a DORH i USKOK odmah trebaju djelovati u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Predsjednik:
Luko Marojica

Dostavlja se:
– članu Skupštine HEP d.d.
– predsjedniku Vlade RH,
– predsjedniku RH