NSRHEP

Novosti

glavna slika

11. 3. 2014.

Izdvojeno mišljenje predstavnika radnika u Nadzornom odboru HEP d.d. na izvršenje po zaključcima i preporukama Nadzornog odbora

Ad.3. Izvršenje po zaključcima i preporukama Nadzornog odbora

Izdvojeno mišljenje

Na sjednici Nadzornog odbora od 20. veljače 2014.god. glasovao sam protiv prijedloga
Zaključka o prihvaćanju izvještaja Uprave o izvršenju po zaključcima i preporukama
Nadzornog odbora.
Temeljem članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora dajem izdvojeno mišljenje:
U diskusiji povodom navedenog Izvješća pokušao sam ukazati na nizak standard
izvještavanja od strane Uprave i neprihvatljivost prakse da uz zaključke koji nisu izvršeni
nema ni riječi obrazloženja zašto nisu izvršeni ni informacije kada će biti izvršeni.
Članak 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora propisuje da pojedinačna izvješća koja
zatraži Nadzorni odbor trebaju biti izrađena i dostavljena Nadzornom odboru najkasnije u
roku od 30 dana, a od nekih zaduženja je prošlo više od 10 mjeseci. Također sam upozorio
da neki zaključci koji su donijeti nisu uvršteni u popis zaduženja. Osvrnuo sam se na
izostanak suradnje od strane Uprave sa socijalnim partnerima, unatoč preporuci Nadzornog
odbora da se socijalni dijalog čim prije uspostavi. Kao primjer naveo sam pravno
neutemeljen zahtjev Uprave za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno
pregovaranje koji je upućen Republičkom povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti i koji
je od strane Povjerenstva odbačen, uz navođenje istih argumenata koje su reprezentativni
sindikati isticali Upravi HEP-a d.d. zahtijevajući započinjanje pregovora o Kolektivnom
ugovoru. Programom rada Uprave HEP-a d.d. pregovori za novi Kolektivni ugovor planirani
su za drugi kvartal 2014. god. iako sadašnji ističe 31.03.2014. godine. Sve to zajedno dokaz
je izostanka dobre vjere na strani poslodavca, što više, može se govoriti o malicioznom
opstruiranju početka pregovaranja čime su svjesno ukradena dva mjeseca.
Pored pregovora za Kolektivni ugovor, među zaduženja i preporuke koji nisu evidentirani u
priloženom pregledu spadaju i:

– Pitanje najamnina za stanove koje koriste HEP-ovi radnici i koje su odjednom
povišene 400%,
– Pitanje sudskog spora sa Radničkim vijećem,
– Pitanje poticajnog prijevremenog umirovljenja radnika, te
– Pitanje projektnih zadataka i cijena studija za restrukturiranje društava HEP-grupe.

Ovdje ću se posebno osvrnuti na Natječaj kojim se traži konzultant za restrukturiranje HEPgrupe
d.d., ali bez HEP-ODS-a d.o.o. i HEP-OPS-a d.o.o. (to je neka nova do sada
nepoznata HEP-grupa d.d.) i koji je u međuvremenu okončan izborom konzultanta. Nadzorni
odbor je upozorio na neadekvatnost projektnog zadatka i na previsoku predviđenu cijenu
usluge, no bez rezultata. Nakon prihvaćanja ovakvog izvješća o izvršenju zaduženja i
preporuka, Nadzorni odbor po mojem mišljenju dovodi u pitanje vlastiti autoritet i umjesto da
znanjem i iskustvom unaprijedi razinu rada Uprave, Nadzorni odbor je znatno spustio kriterije
vlastitog djelovanja. Mišljenja sam da dvodnevni sastanak Nadzornog odbora i Uprave
održan u Stubičkim toplicama, na kojem je analizirano izvršenje Programa rada Uprave u
prve dvije godine mandata, nakon prihvaćanja ovakvog izvješća Uprave, predstavlja
izgubljeno vrijeme. Osobno smatram, a to sam rekao i na zajedničkom sastanku, da postoje brojni nedostaci u upravljanju i vođenju Društva koji se ogledaju u do sada učinjenom, a još puno više u neučinjenom pa ću se uskoro detaljnije očitovati o viđenju stanja u Društvu nakon dvije godine rada Uprave.
Stanje Društva organizacijski, normativno i kadrovski nije dobro, a posebno nije dobro
upravljanje Društvom koje svakim danom postaje sve gore i ozbiljno prijeti opstanku HEPgrupe.
Upravo zbog toga ovo izdvojeno mišljenje dostavljam na znanje i Glavnoj skupštini.
Prilažem sporno izvješće jer se bez njega Izdvojeno mišljenje ne može razumjeti.

Jadranko Berlengi
Član Nadzornog odbora