NSRHEP

Novosti

glavna slika

19. 2. 2014.

Tko nam je ukrao pravo na pregovore i zašto?

Poštovani/e

Dana 18. veljače 2014. godine, reprezentativni sindikati u HEP-u (HES i NSRHEP-a) napokon su primili Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti RH, broj: 689/2-14-6 od 6. veljače 2014. godine kojim je o d b a č e n zahtjev poslodavaca koji čine HEP grupu za ponovno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini grupe poslodavaca.

U privitku: Rješenje Povjerenstva broj: 689/2-14-6 od 6. veljače 2014. godine.

Zahtjev poslodavaca koji čine HEP grupu od 23. prosinca 2013. godine posljedica je nesposobnosti i nekompetentnosti uprava društava koji čine HEP grupu i potvrda njihove destruktivnosti radi onemogućavanja kolektivnog pregovaranja s ciljem nesklapanja novog kolektivnog ugovora za HEP grupu u postavljenom roku.

Svjesni nestručnosti i nesposobnosti imenovanih i ovlaštenih(?) pregovarača na strani grupe poslodavaca, reprezentativni sindikati u HEP grupi sumnjaju u spremnost i sposobnost uprava društava koji čine HEP grupu za sklapanje novog kolektivnog ugovora na zadovoljstvo grupe poslodavaca i reprezentativnih sindikata na strani radnika.

S poštovanjem,

Predsjednik HES-a: Dubravko Čorak

Predsjedni NSRHEP-a: Luko Marojica