Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

28. 1. 2014.

Izdvojeno mišljenje predstavnika radnika u Nadzornom odboru HEP d.d. na Plan investicija HEP grupe za 2014. godinu

Nadzorni odbor HEP d.d.
18. sjednica, 19. prosinca 2013.

Ad.3. Davanje suglasnosti na Plan investicija HEP-grupe za 2014. godinu

Izdvojeno mišljenje

Na sjednici Nadzornog odbora od 19. prosinca 2013.god. pisanim putem glasovao sam protiv prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan investicija HEP-grupe za 2014. godinu.
Temeljem članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora dajem izdvojeno mišljenje:
Uvodno želim reći da sam na 20. sjednici Nadzornog odbora od 21.12.2011. godine također glasao protiv davanja suglasnosti na Plan investicija HEP-grupe za 2012. godinu.
Glavni razlog protivljenja takvom Planu bio je, kao i sada, potpuni izostanak ulaganja u nove proizvodne kapacitete.
Prema riječima predlagatelja Plana, za određivanje prioriteta ulaganja primijenjena je „metoda opisana u nastavku“ koja se u planovima ranijih godina nazivala „posebno razvijena metoda“. Još 2012. godine zatražio sam da se navedena metoda dostavi na uvid članovima Nadzornog odbora, ali do danas nam nije dostavljena.
Kriteriji za investicije za HEP d.d. i za povezana društva uključivo kriterij rangiranja, koji bi znatno doprinijeli izradi kvalitetnog Plana investicija, prema Programu rada Uprave, trebali su biti završeni do konca 2013. godine, ali ih nismo dočekali.
Na str. 5. Plana investicija za 2014. godinu, navode se trogodišnji i petogodišnji planovi razvoja i izgradnje društava HEP-grupe. Još 2012. godine zatražio sam da se članovima Nadzornog odbora dostave srednjoročni planovi razvoja i izgradnje društava HEP-grupe, no ja ih do danas nisam vidio.
Nadalje, kao i u svim dosadašnjim prijedlozima planova izgradnje, nedostaje datum završetka investicija. Po stoti put naglašavam da je neprihvatljivo investicije u HEP-u planirati na godinu ili na kvartal. Svako prekoračenje planiranog završetka investicija za HEP često znači desetke milijuna kuna gubitaka dnevno. Dakle, završetak investicija treba planirati na dan, što pored ostalog zaoštrava i odgovornost odgovornih osoba na svakoj investiciji.
Dokle god se ne uspostavi sustav praćenja koji uključuje i odgovornost sudionika naši će planovi investicija sličiti na Never Ending Story. Dovoljno je samo pogledati planove završetka pojedinih objekata iz Plana 2010.godine i vidjeti gdje smo danas sa tim istim objektima i istim akterima. Kada se pogledaju planovi investicija u proizvodne objekte u zadnjih desetak i više godina odgovarajući naziv bi bio Plan nenamjenskog trošenja investicijskog novca.
Koliko HEP-u i Republici Hrvatskoj nedostaju proizvodni kapaciteti govore slijedeći podaci:
U programu rada Uprave HEP-a d.d. 2004.-2008. godine, planirana je izgradnja termoelektrana ukupne snage 1900 MW od čega je 1400 MW trebalo biti izgrađeno do konca 2011. godine i još 500 MW (TE Plomin)do konca 2013. godine. Od navedenog plana do danas realizirano je samo 100 MW na lokaciji TE-TO Zagreb.
Također je planirana izgradnja hidroelektrana ukupne snage 122 MW do konca 2011. godine. Do danas je realizirano 40 MW u HE Lešće.
Usklađenje s IPPC direktivom zahtijeva ulaganje u termoelektrane od preko 700 mil. EUR do 2017. godine. Rješenje za usklađenje sa IPPC direktivom traži hitnost u postupanju.
Potrebno je razvojno osmisliti svaku lokaciju termoelektrana i najvjerojatnije pripremiti izgradnju novih zamjenskih kapaciteta, te povećati kapacitete na postojećim lokacijama gdje god je to moguće.
U Planu investicija za 2014. godinu planira se investirati u obnovljive izvore 497.316,00 kuna, dok se npr. u objekte odmora i rekreacije planira investirati 1.860.639,00 kuna.
Nije nas valjda obeshrabrila prvobitna, a obilata akumulacija kapitala na obnovljivim izvorima od strane privatnih investitora, a na štetu javnog interesa RH pa i HEP-a, koja je realizirana u suradnji sa dužnosnicima državne uprave, predstavnicima znanosti i „vječnim“ konzultantima, te nam je ostao mali prostor u zoni poticaja.
Organizacijsko pozicioniranje razvoja i izgradnje obnovljivih izvora u HEP-grupi na način da su svugdje i nigdje nije prihvatljivo.
Dok zemlje koje postavljamo za uzor, zadnjih godina investiraju pretežno i znatno u obnovljive izvore mi šutke završavamo TE Sisak bez da itko o tom problemu ozbiljno razgovara, a kada utučemo i posljednji klirinški dolar i posljednju kunu konstatirati ćemo da nam novoizgrađeni „Obrovac“ ne služi ničemu.
Nastavljamo rad na Plominu 3, kao da se ništa u svijetu nije promijenilo. Plan za 2014. predviđa i nastavak plaćanja na projektu HE Ombla iako je do sada potrošeno znatno više od iznosa koji bi bio racionalno podnošljiv.
Vlada Republike Hrvatske ni nakon četiri godine od donošenja Strategije energetskog razvoja nije donijela „Provedbu Strategije energetskog razvoja“, a što je njena zakonska obaveza. Uz postojanje tog dokumenta ne bi dva ministarstva radila sve da se HE Ombla gradi, a jedno ministarstvo sve da spriječi izgradnju. Mi sami ne poduzimamo dovoljno da uspostavimo odgovarajuću suradnju sa državnom upravom , jedinicama lokalne samouprave, kao ni sa nevladinim udrugama i okruženjem gdje se investicije pripremaju i zato naše pripreme investicija traju puno duže nego bi trebale. Naravno, rezultat je vidljiv u utrošenom vremenu i novcu.
Ponovno želim upozoriti na dramatično tešku situaciju u djelatnosti proizvodnje električne energije u dijelu koji se odnosi na razvoj i pripremu izgradnje proizvodnih objekata.
U proteklih pet godina argumentirano sam upozoravao da se proizvodnja svjesno zapostavlja i uništava. Ovakvo stanje, bez dodatnih velikih ulaganja u nove proizvodne objekte dovodi u pitanje opstojnost ne samo HEP-Proizvodnje d.o.o., već i HEP-grupe kao cjeline.
U takvoj situaciji postoji realna opasnost da HEP u bliskoj budućnosti neće biti u stanju ispuniti očekivanja i potrebe vlasnika, što bi se moglo štetno odraziti na budućnost HEP-grupe, a posebno na budućnost i sudbinu radnika društava HEP-grupe.
Na kraju želim naglasiti da je u području planiranja proizvodnih objekata, a posebno u području praćenja izvršenja planova potreban značajan kvalitativni zaokret.

Jadranko Berlengi
Član Nadzornog odbora