NSRHEP

Novosti

glavna slika

18. 12. 2013.

Pregovori za KU

Poštovani,

Dana 17. prosinca 2013. godine primili smo podnesak Pregovaračkog odbora poslodavaca HEP GRUPE broj: 5/8871/13/ZE od 13. prosinca 2013. godine na koji se očitujemo kako slijedi:

1. Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti broj: 689/1-12-6 od 20. prosinca 2012. godine, HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT i NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE (u daljnjem tekstu: HES i NSRHEP-a) su reprezentativni za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini HEP grupe.

2. Temeljem članka 17. stavka 5. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (u daljnjem tekstu: Zakona), HES i NSRHEP-a posebno su evidentirani kao reprezentativni sindikati za kolektivno pregovaranje na razini HEP GRUPE pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava RH.

3. Sukladno članku 10. stavku 1. Zakona, utvrđenu reprezentativnost za kolektivno pregovaranje na razini HEP GRUPE, HES i NSRHEP-a zadržavaju za razdoblje od tri godine od dana utvrđivanja reprezentativnosti.

4. Postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti prije isteka roka od tri godine može se pokrenuti ako se čini vjerojatnim da neka od udruga više ne ispunjava uvjete reprezentativnosti propisane Zakonom.

5. Po našim saznanjima, u odnosu na HES i NSRHEP-a kao i na druge sindikate koji djeluju u HEP GRUPI, do sada nije bilo nikakvih promjena od utjecaja u odnosu na propisane uvjete za utvrđivanje reprezentativnosti, pa time nisu ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za ponovno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u HEP GRUPI.

6. Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava broj: 524-03-01-03/1-13-2 od 5. prosinca 2013. godine nije u skladu s odredbama Zakona i kao takvo je bezpredmetno, a čak i da nije nema obvezujući karakter.

7. Dobijeno Mišljenje iz prethodne točke po traženju Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima HEP d.d., HES i NSRHEP-a kao reprezentativni sindikati u HEP GRUPI ocjenjuju grubim i zlonamjernim manevrom Uprave HEP d.d. s ciljem onemogućavanja pravodobnog početka kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora za HEP GRUPU.

8. Temeljem navedenog, HES i NSRHEP-a kao nesporno jedini reprezentativni sindikati u HEP GRUPI zahtjevaju od Uprave HEP d.d. i Pregovaračkog odbora poslodavaca u HEP GRUPI početak kolektivnog pregovaranja dana 8. siječnja 2014. godine.

9. Ukoliko Uprava HEP d.d. i Pregovarački odbor poslodavaca u HEP GRUPI ne prihvaća početak kolektivnog pregovaranja za dan 8. siječnja 2014. godine, HES i NSRHEP-a će pokrenuti postupak najave provedbe industrijske akcije kao oblik pritiska radi pravodobnog početka kolektivnog pregovaranja, a sve u cilju zaštite prava i interesa članova HES-a i NSRHEP-a.

S poštovanjem.

Predsjednik HES-a:
Dubravko Čorak

Predsjednik NSRHEP-a:
Luko Marojica

Dostavlja se:
– sindikatima u HEP grupi,
– Nadzornom odboru HEP d.d.
– Info HEP-a,
– web HES i NSRHEP-a