NSRHEP

Novosti

glavna slika

2. 8. 2013.

Izmjena KU za HEP grupu (Bilten br. 303 od 26. travnja 2013. godine)

Zagreb; 01. kolovoza 2013.
Urbr: 180/13-LM

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
U P R A V A
n/r. Predsjednika

Predmet: Izmjena Kolektivnog ugovora za HEP grupu
(Bilten br. 303 od 26. travnja 2013. godine)
– OČITOVANJE

Sukladno neposredno izraženoj volji apsolutne većine članstva, Predsjedništvo NSRHEP-a na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, u postavljenom roku, donosi sljedeću

O D L U K U

NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE

NE PRIHVAĆA

PRIJEDLOG IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEP GRUPU
(Bilten br. 303. od 26. travnja 2013. godine).

O B R A Z L O Ž E N J E :

Uprava HEP d.d. je dana 5. srpnja 2013. godine pisanim podneskom broj: 5/5025/LG/TŠ dostavila prijedlog izmjene Kolektivnog ugovora za HEP grupu..

Prijedlogom se predlaže brisanje članka 82. (prigodna nagrada povodom Dana HEP-a) kojim bi se radnike HEP-a onemogućilo u ostvarivanju prava na iznos od 3.550,00 kuna u 2013. godini.

Sklapanjem Kolektivnog ugovora za HEP grupu radnici imaju pravo na iznos od 3.550,00 kuna kao nagradu za Dan HEP-a.

NSRHEP-a utemeljen je sa svrhom zaštite prava i interesa svojih članova.

Pristajanje na izmjenu Kolektivnog ugovora bilo bi u suprotnosti sa svrhom utemeljenja Sindikata.

Obrazloženje prijedloga izmjene Kolektivnog ugovora je neprimjereno, površno, promašeno, neargumentirano…

NSRHEP-a ocjenjuje neprihvatljivim i suprotnim važećim propisima, organiziranu medijsku harangu uz istodobni popratni ulični nastup Ministra financija u Vladi RH s njegovim javnim izražavanjem doživljaja osobnog sramoćenja kao motivom Upravi HEP d.d. za pokretanje postupka izmjene važećeg Kolektivnog ugovora, a što narušava slobodu pregovaranja i ugovaranja međusobnih prava i obveza između poslodavaca i sindikata na strani radnika.

NSRHEP-a ocjenjuje sve navode u obrazloženju Prijedloga izmjene Kolektivnog ugovora neutemeljenim.

Ugovorena prava radnika HEP-a nemaju nikakvu poveznicu niti su od utjecaja na prava radnika državnih i javnih službi.

Predloženo ukidanje prava radnika nije u funkciji konsolidacije državnih financija niti smanjenju proračunskog deficita – baš suprotno!

Zaštita poslovnih interesa HEP grupe u uvjetima poslovanja na liberaliziranom tržištu električnom energijom zahtjeva druge i drugačije mjere od strane Uprave HEP d.d., a ne ukidanje članka 82. Kolektivnog ugovora za HEP Grupu.

Smanjenje troškova poslovanja HEP grupe i jačanje konkurentnosti usluga i proizvoda ostvaruje se drugim mjerama i akcijama Uprave HEP-a kao i promjenom ponašanja svih ovlaštenika poslodavaca na svim razinama profesionalne hijerarhije, a ne ukidanjem članka 82. Kolektivnog ugovora za HEP grupu.

Obzirom na sve navedeno, NSRHEP-a ne prihvaća prijedlog izmjene Kolektivnog ugovora za HEP grupu.

Predsjednik:
Luko Marojica