NSRHEP

Novosti

glavna slika

10. 4. 2013.

Predstavnik radnika u NO HEP d.d. J. Berlengi zatražio Koračevićevu odgovornost jer je svojim izjavama naštetitio HEP-ovim interesima

Predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koračević 16. ožujka na zajedničkom sastanku s gradonačelnikom Preloga Dragutinom Glavinom (HNS) i zamjenikom tamošnjeg župana Matijom Posavcem (HNS) govorio je o štetnom utjecaju hidroelektrana na okoliš i ljude. I ne samo to, najavio je da će HEP ubuduće lokalnim proračunima po toj osnovi isplaćivati više novca. Taj njegov istup koji je prenio portal E-Međimurje izazvao je revolt člana Nadzornog odbora HEP-a Jadranka Berlengija, koji je zatražio da se na sljedećoj sjednici NO razmotre Koračevićeve riječi jer drži da je predsjednik Uprave djelovao protiv interesa HEP grupe, te u interesu političke stranke kojoj pripada, čime je grubo povrijedio funkciju koju obnaša.

“Znano je da akumulacije izravno utječu na mikroklimu okolnog područja, da dolazi do promjene cijelog ekosustava, sniženja razina podzemnih voda, sušenja šuma i raslinja, potapanje polja, povećane magle i komaraca. Sve to sigurno utječe na zdravlje i kvalitetu života ljudi kako na područjima u neposrednoj blizini, tako i široj okolici akumulacija. U najskorijem mogućem roku će se posložiti cjelokupna priča. Prijedlog o udvostručavanju trenutnog iznosa hidrorente treba sada proći sve instance unutar HEP-a, a potom otići i na Vladu koja potom daje konačno odobrenje, poručio je Koračević”, kako je tada prenio portal E-Međimurje.
Koračevićeva inicijativa da se trošak za HEP-ove hidroelektrane udvostruči odnosi se na inicijativu Dragutina Glavine koji je u rujnu 2012. u Saboru postavio zastupničko pitanje na tu temu, pa mu je Koračevićeva podrška tu itekako trebala. Iako baš nije jasno što je to “hidrorenta”, jer naknada takvog naziva formalno ne postoji, župan Posavec je zaključio da će HEP početi uplaćivati više novca u proračune međimurskih gradova i općina, što će pridonijeti realizaciji brojnih investicija. Zanimljivo je da HEP ima stručnu analizu koja argumentira da ta tvrtka već sada izdvaja previše novaca za razne naknade, te da postoje razlozi da se ta izdvajanja smanje. Računa se da HEP godišnje izdvaja oko 100 milijuna kuna, a udio naknada u proizvodnoj cijeni struje iz hidroelektrana iznosi visokih 12 do 16%, ovisno o objektu. Kao previsoke ocijenjene su naknade za korištenje prostora, naknada za korištenje voda i naknada za koncesiju na vodi i javnom vodnom dobru.

Berlengi stoga smatra da je Koračević svojim istupom jako naštetio HEP-u. Ističe da su hidroelektrane najznačajni i ekološki najčišći dio proizvodnje HEP-a. HE Varaždin u pogonu je od 1976., HE Čakovec od 1983.god. a HE Dubrava od 1991. i primjer su skladnog odnosa sa jedinicama lokalne samouprave i stanovništvom. HEP je u vrijeme njihove izgradnje i sve godine poslije ulagao značajna sredstva u zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete življenja stanovništva uz sve tri elektrane. Proizvodno područje HE Sjever sa sjedištem u Varaždinu, sa sve tri hidroelektrane, u lipnju 2006. godine dobilo je certifikat ISO 14001 za upravljanje okolišem i certifikat ISO 9001 za upravljanje kvalitetom. “Ovaj istup predsjednika Uprave HEP-a d.d. šteti budućim investicijama tvrtke, posebno izgradnji hidroelektrana od koji HEP najviše očekuje”, zaključio je Berlengi koji od Nadzornog odbora očekuje da poduzme odgovarajuće mjere.

Objavljeno: 08.04.2013. – 13:20 Lokacija: Zagreb Autor: N.D. http://www.energetika-net.com/vijesti/energetsko-gospodarstvo/zlatko-koracevic-govorio-protiv-hidroelektrana-16644