NSRHEP

Novosti

glavna slika

12. 11. 2012.

Osnove i mjerila za isplatu plaća radnika

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
U P R A V A

Ulica grada Vukovara 37
10000 Z A G R E B

Predmet: Osnove i mjerila za isplatu plaća radnika

Člankom 145. Kolektivnog ugovora za HEP GRUPU (Bilten broj 237. od 12. siječnja 2011. godine) poslodavac se obvezao do 30. rujna 2012. godine sindikatima, potpisnicima Kolektivnog ugovora za HEP GRUPU dostaviti prijedlog osnova i mjerila za isplatu plaća radnika.

Do danas, 9. studenog 2012. godine poslodavac nije sindikatima dostavio prijedlog osnova i mjerila za isplatu plaća radnika u HEP-u.

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede zahtjeva od poslodavca poštivanje Ugovorom preuzetih obveza, odnosno žurnu dostavu prijedloga osnova i mjerila za isplatu plaća radnika u HEP-u.

Predsjednik:
Luko Marojica