NSRHEP

Novosti

glavna slika

1. 6. 2012.

Članak 262. Zakona o radu

Poštovani,

Zahvaljujem na dostavi Vašeg očitovanja podneskom od 09. ožujka 2012. godine po našoj predstavci u svezi Vaše namjere izmjene članka 262. Zakona o radu.

U Vašem očitovanju navodite načela Odbora stručnjaka za slobodu udruživanja Međunarodne organiozacije rada, a koja su u potpunosti u skladu s našim stavovima i to:
– da je jednostrana intervencija zakonodavnih vlasti kojima se mijenja ili ukida neki
sadržaj kolektivnih ugovora suprotan načelu dobrovoljnog kolektivnog
pregovaranja i slobodi ugovaranja
– i da su zakonske intervencije u produženu valjanost (primjenu) kolektivnih ugovora
prihvatljive samo za točno određeno kratko razdoblje i za vrijeme trajanja
izvanrednog stanja.

Međutim, Vaš zaključak, da predložena izmjena članka 262. Zakona o radu ne predstavlja narušavanje ravnopravnosti ugovornih stranaka i da nije suprotna ugovornoj volji stranaka, apsolutno je u suprotnosti s navedenim načelima Odbora stručnjaka Međunarodne organizacije rada.

U međuvremenu javno je objavljen Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje kojim se ukida odredba članka 262. Zakona o radu.
Dakle, novim Prijedlogom se ne vrši izmjena članka 262. Zakona o rad, nego se isti u cijelosti ukida, a produljena primjena pravnih pravila iz prethodnog kolektivnog ugovora vremenski trajno ograničava bez obzira na slobodnu volju ugovornih strana.

Po našem mišljenju, Vaš Prijedlog ograničavanja trajanja produljene primjene pravnih pravila iz prethodnog kolektivnog ugovora s praktičnim ukidanjem istoga, grubo je kršenje prije navedenih načela Odbora stručnjaka Međunarodne organizacije rada, a što će imati za posljedicu pokretanje postupka ocjene ustavnosti odredbe Vašeg Prijedloga o trajnom prestanku važenja produljene primjene pravnih pravila i u uvjetima ne postojanja izvanrednog stanja pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Predsjednik:
Luko Marojica

Dostavlja se:
– Predsjedniku RH,
– Predsjedniku Vlade RH,
– Udrugama sindikata više razine u RH,
– Sredstvima javnog priopćavanja