Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

29. 2. 2012.

Izdvojeno mišljenje predstavnika radnika u Nadzornom odboru HEP d.d.

Nadzorni odbor HEP d.d. 1. sjednica, 23.veljače 2012. Ad 2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.

Izdvojeno mišljenje

Sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora HEP-a d.d. u izdvojenom mišljenju iznosim razloge zbog kojih nisam prihvatio preporuku za donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Uprave, koju je u ime Vlade Republike Hrvatske izložio Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva gospodin Radimir Čačić. Pored razloga koje sam iznio u uvodnom dijelu izdvojenog mišljenja povodom konstituiranja Nadzornog odbora, a tiču se načina sazivanja sjednice Nadzornog odbora, dodatni važan razlog je činjenica da imena kandidata za Upravu HEP-a nismo znali do početka sjednice. Niti na samoj sjednici nisu nam uručeni nikakvi materijali, a životopisi kandidata, iz kojih su prilikom preporuke čitani osnovni podaci, umnoženi su i podijeljeni nam tek na moju intervenciju. Nije naodmet reći da je jedan životopis bio napisan na engleskom jeziku. Ovakvim postupkom onemogućen sam u izvršavanju svoje funkcije člana Nadzornog odbora, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o radu, Statutu HEP-a d.d. i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, a koju funkciju ne izvršavam fiktivno već stvarno, štiteći interese Društva i interese preko četrnaest tisuća radnika koje predstavljam. Pretpostavljam da je nakon parlamentarnih izbora zadržan državnopravni kontinuitet Republike Hrvatske i da svi propisi koji su vrijedili do izbora vrijede i dalje. HEP d.d. je uspješno trgovačko društvo koje ima svoje opće akte, svoje organe i stručne službe i tu je činjenicu u ovom postupku trebalo respektirati. Parlamentarni izbori bili su redovni i sve se unaprijed moglo i trebalo predvidjeti te nije bilo nikakvog razloga da se cijeli postupak ne provede lege artis. Na sjednici sam ukazao na postojanje Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, koji je donijet na sjednici Vlade RH od 23.09.2010. godine, a objavljen u Narodnim novinama br. 112/2010., a koji je ovom prilikom prekršen. Istaknuo sam da se zalažem da se u državi, a i u funkcioniranju našeg Društva osigura zakonitost rada i vladavina prava. Smatram da poštivanje propisane procedure nije zanovijetanje, već da je svaki propisani postupak u funkcije zaštite suštine konkretnih društvenih odnosa i interesa. Nadalje, smatram da je nepoštivanje propisa od strane adresata prvenstveno pravno pitanje, ali kad propis krši sam donositelj propisa to prestaje biti samo pravno pitanje i postaje civilizacijsko i etičko pitanje.

Jadranko Berlengi
Član Nadzornog odbora