NSRHEP

Novosti

glavna slika

23. 2. 2012.

U važećem članku 262. ZOR-a nema neograničene produljene primjene kolektivnih ugovora

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Gdin. Zoran Milanović
Trg Svetog Marka 2
10000 Z A G R E B

Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade!

Potaknut medijskom najavom žurnog održavanja konzultativnog sastanka između predstavnika Vlade RH i predstavnika sindikata više razine u svezi s najavom i zahtjevom Vlade RH za žurnom izmjenom članka 262. Zakona o radu kojim se uređuje produljena primjena kolektivnih ugovora uzimam si pravo da javno iznesem i drugačije mišljenje.

Po istupima svih aktera koji zagovaraju izmjenu članka 262. Zakona o radu problem je navodno u njegovom određenju neograničene primjene kolektivnih ugovora.

U važećem članku 262. Zakona o radu nema neograničene produljene primjene kolektivnih ugovora (pravnih pravila)!

Produljena primjena kolektivnih ugovora ograničena je istodobnim važenjem postojećih ugovora o radu radnika, a svaki poslodavac i sada ima pravo i mogućnost prekinuti trajanje produljene primjene pravnih pravila koji su izvedeni iz odredbi kolektivnih ugovora kojemu je isteklo ugovoreno vrijeme trajanja. Sve ima svoju cijenu, pa tako i jednostrano prekidanje ugovorno pravnog odnosa od strane poslodavca, a to je isplata ugovorenih otpremnina svim radnicima koji ne prihvaćaju ponudu novog ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima daljnjeg radnog odnosa.

Prije navedeno jasno piše u sadašnjem članku 262. Zakona o radu na kraju iste rečenice
“kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu.”

Radni odnos kao ugovorno pravni odnos između poslodavca i radnika određen je s dva ugovora i to:

1. Kolektivnim ugovorom kao općim aktom sklopljenim slobodnom voljom između poslodavca s jedne strane i sindikata na strani radnika s druge strane i

2. Ugovorom o radu kao individualnim (pojedinačnim) aktom sklopljenim slobodnom voljom između poslodavca s jedne strane i radnika kao pojedinca s druge strane.

U javnim istupima svi akteri jednostrano i nepotpuno tumače sadržaj članka 262. Zakona o radu kojim prešućuju citirani završni dio odredbe članka 262. Zakona o radu, očito svjesno i zlonamjerno radi zaštite interesa krupnog kapitala, a na štetu ugovorenih prava radnika.

Ograničavanje produljene primjene pravnih pravila silom zakona, drastično je narušavanje ravnopravnosti stranaka u ugovorno pravnom odnosu kao obvezno pravnom odnosu između radnika s jedne strane i poslodavca s druge strane na štetu radnika.
Ograničavanje trajanja produljene primjene pravnih pravila (kolektivnih ugovora) bez volje sindikata na strani radnika ima za posljedicu jednostranu promjenu izuzetno važnog dijela ugovorno pravnog odnosa između radnika i poslodavca, a što je u suprotnosti s određenjem radnog odnosa kao obvezno-pravnog odnosa.

Vlada RH trebala bi biti nepristrani arbitar između interesa rada i kapitala koji se materijaliziraju osobnošću radnika s jedne strane i poslodavca s druge strane.

U postojećim uvjetima, Vlada RH u odnosu na broj radnika najveći je poslodavac u RH i u ovom slučaju svoje ponašanje određuje interesima poslodavca.

Ovakvim odnosom i ponašanjem Vlada RH izgubila je objektivnost arbitriranja i postaje moćni branitelj interesa poslodavaca.

Eventualnom izmjenom članka 262. Zakona o radu sudbina radnika prepušta se volji poslodavaca da jednostrano donose Pravilnik o radu i neposredno primjene zakonske odredbe o minimalnoj plaći radnika.

U takvim uvjetima prestaje svrha postojanja ugovorno pravnog odnosa kao obvezno pravnog odnosa između radnika i poslodavca.

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede ocjenjuje neprihvatljivim i suprotnim temeljnom određenju radnog odnosa kao ugovorno pravnog odnosa između radnika i poslodavca koji je određen kao obvezno pravni odnos odredbama Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, da se mijenja članak 262. Zakona o radu o produljenoj primjeni kolektivnih ugovora (pravna pravila).

Ako Vlada RH želi izmjenom članka 262. Zakona o radu ograničiti produljenu primjenu kolektivnih ugovora, onda je neophodno istim člankom ograničiti valjanost daljnjeg važenja do tada važećih ugovora o radu radnika, a sklapanje novih ugovora o radu prepustiti slobodnoj volji obiju strane (radnika i poslodavca) s time da ukoliko ne dođe do sklapanja novog ugovora o radu poslodavac mora radniku isplatiti otpremninu za otkaz ugovora o radu u iznosu ugovorenom u, do tada, važećim pravnim pravilima, kao stečenom pravu radnika.

Dakle, da zaključim, po važećem članku 262. Zakona o radu nema neograničene produljene primjene kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj i radi toga nema potrebe niti svrhe najavljeno mijenjanje članka 262. Zakona o radu nego ga samo treba do kraja s razumijevanjem isčitati i tumačiti.

Predsjednik:
Luko Marojica

Dostavlja se:
– Predsjedniku RH,
– Ministru rada i mirov.sustava RH
– Udrugama sindikata više razine u RH
– sredstvima javnog priopćavanja