NSRHEP

Novosti

glavna slika

2. 7. 2011.

Obavijest o održanom seminaru

Dana 01. srpnja 2011. godine u hotelu „Porin“ u Zagrebu, NSRHEP-a je u suradnji s TEB-om organizirao i održao jednodnevni seminar za članove radničkih vijeća po organizacijskim jedinicama poslodavaca u HEP grupi izabranih s listi NSRHEP-a i predsjednike podružnica, odnosno članove Predsjedništva NSRHEP-a.

Tema seminara je: „Sudjelovanje radnika u odlučivanju“ s predavačima:

Dušanka Marinković Drača, dipl.iur:
– ovlaštenja radničkih vijeća,
– odnos sa sindikatima
– skupovi radnika

Mr.sc. Mladen Štahan, direktor TEB-a:
Načini analize poslodavčevih izvješća:
– o stanju i rezultatima poslovanja,
– o razvojnim planovima,
– o kretanju i promjenama plaća,
– općenito financijska pitanja koja se tiču radničkih vijeća.

Većina učesnika, seminar ocjenjuju uspješnim i kvalitetno organiziranim uz želju da se ovakvi oblici osposobljavanja predstavnika radnika i sindikalnih dužnosnika NSRHEP-a češće organiziraju.

NSRHEP-a se zahvaljuje predavačima; gospođi Dušanki Marinković Drača i gospodinu Mladenu Štahanu, svim nazočnim pozvanim predstavnicima NSRHEP-a kao i osoblju hotela „Porin“ na gostoprimstvu i osiguranim uvjetima rada.

Predsjednik:
Luko Marojica