NSRHEP

Novosti

glavna slika

18. 4. 2011.

Obavijest o radu Izvršnog odbora NSRHEP-a

Dana 13. travnja 2011. godine u Zagrebu održana je 2. sjednica Izvršnog odbora NSRHEP-a.

Na sjednici su prihvaćene informacije o aktivnostima NSRHEP-a između dviju sjednica Odbora s posebnim osvrtom na:

– tumačenje odredbi i primjenu Kolektivnog ugovora za HEP grupu,
– različitosti primjene prava na korištenje naknade za prijevoz na posao i s posla po organizacijskim dijelovima poslodavaca ,
– različitosti i nedosljednosti primjene Pravilnika o evidenciji radnog vremena,
– pripremama i provedbi izbora za članove radničkih vijeća po organizacijskim jedinicama poslodavaca u HEP grupi,
– postojanje značajnog broja radnika koji po usmenom ili pisanom Nalogu za obavljanje poslova dobijenim od ovlaštenika poslodavca ili neposrednog rukovoditelja obavljaju poslove koji su u suprotnosti s njegovim važećim ugovorom o radu.

Posebno se raspravljalo o aktivnostima nadležnog Ministarstva, poslodavaca i sindikata u HEP-u prije i poslije 4. travnja 2011. godine, kada su nam napokon dostavljeni nacrti prijedloga izmjena i dopuna:
o Zakona o energiji,
o Zakon o tržištu električnom energijom i
o Zakona o tržištu plinom
u postupku provedbe zakonodavnog usklađivanja energetskog sektora RH s Trećim paketom Direktiva Europske unije, uz napomenu da nam do sada nije dostavljen nacrt prijedloga Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti kao važnog dijela cjelokupnog paketa.

S poštovanjem,

Predsjednik:
Luko Marojica