NSRHEP

Novosti

glavna slika

8. 2. 2011.

Pismo predstavnika radnika u NO HEP-a d.d. Ministru gospodarstva

Zagreb, 04.02.2011.

Poštovani gospodine ministre,
obraćam Vam se kao jedini predstavnik radnika u Nadzornom odboru Hrvatske elektroprivrede d.d. .
Ovim putem otvoreno protestiram protiv nezamislivo niske razine profesionalnosti pri aktivnostima usklađivanja hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s energetskim propisima Europske unije, postupka čija je realizacija u ingerenciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH.
Način vođenja postupka potpuno nepotrebno dovodi u opasnost opstojnost Hrvatske elektroprivrede i hrvatskog energetskog sektora.
Cijeli postupak usklađivanja započet je s velikim kašnjenjem što je rezultiralo radom u vremenskom tjesnacu i uvjetovalo potrebu donošenja odgovarajućih zakona u neprimjereno kratkom roku, dovodeći u pitanje kvalitetu predloženog rješenja kojim se dugoročno određuje sudbina HEP-a, hrvatske energetike i hrvatskog gospodarstva u cjelini.
HEP je tek 28. listopada 2010. godine, prvi put i bez ikakvih prethodnih konzultacija(!?) obaviješten od strane MINGORP-a o aktivnostima provedbe usklađivanja s Trećim paketom energetske regulative te pozvan na očitovanje na izrađenu Studiju EKONERG-a.
Umjesto da bude sudionik u postupku HEP je sveden na objekt normativne regulacije.
Shvaćajući značaj usklađivanja energetskog sektora i zakonodavstva s energetskim propisima EU pokušavao sam, ali bezuspješno, temu usklađenja zakonske regulative s Trećim paketom dovesti na dnevni red Nadzornog odbora HEP-a d.d., posebno stoga što su su MINGORP i Uprava HEP-a d.d. iskazali bitno različita stajališta.
Kronologija aktivnosti:
13.srpnja 2009. godine usvojen je Treći paket energetske regulative EU u Europskom parlamentu i Vijeću EU,
27. svibnja 2010. godine ugovorena je Studija usklađivanja hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s trećim paketom energetskih propisa Europske unije,
28. listopada 2010. god. Ministarstvo upućuje zahtjev HEP-u za očitovanje o Studiji.
15. studenog 2010. god. dovršena je Recenzija Studije,
U prvoj javnoj raspravi organiziranoj po MINGORP-a i HRO CIGRE-a, održanoj 16. prosinca 2010. god., sudjelovali su, pored odgovornih osoba iz MINGORP-a, predstavnici Autora Studije ( Ekonerg, Institut za elektroprivredu i Odvjetnički ured Tilošanec), predstavnik Recenzenta Studije ( EI Hrvoje Požar ), predstavnik Uprave HEP-a d.d., predsjednici tri najveća sindikata u HEP-u te mnoštvo neovisnih stručnjaka.
Za sve nazočne bilo je veliko iznenađenje kada je Recenzent, umjesto izlaganja recenzije Studije, za što je plaćen, dao svoj “prilog raspravi” afirmirajući u Studiji predloženo rješenje.
Iako službena Recenzija EI Hrvoje Požar još uvijek nije javno objavljena od strane MINGORP-a, poznato je da je u cijelosti osporila primijenjenu metodologiju i predložena rješenja te iznijela niz pitanja na koja Studija nije dala odgovor iako su bila dio studijskog zadatka.
Iako je u Recenziji Studije prethodno u cijelosti osporio primijenjenu “Delfi metodu” i tako dobivene rezultate, Recenzenta nije zasmetalo da bez ikakve metode i analize, manirom pitijskog proroka, potaknut merkantilnim razlozima, u “prilogu raspravi” iznese vlastita stajališta o najboljem modelu za primjenu propisa EU iz Trećeg paketa.
Štoviše, zajedno sa Autorom upušta se u vlasničko izdvajanje Distribucije što uopće nije predmet Trećag paketa, ali posljedično dovodi do potpunog razbijanja HEP-gupe pa se, uz takav scenarij, može zasigurno zaboraviti na ostvarenje zacrtanih ciljeva Strategije energetskog razvoja RH koju je Hrvatski sabor donio 2009. godine.
Iznenađenja je nestalo kada smo saznali za neke činjenice koje dovode u pitanje legalnost cijelog postupka usklađenja hrvatskog zakonodavstva s propisima EU.
Naime MINGORP je 25.11.2010. god. raspisao natječaj za izradu izmjena i dopuna četiriju „energetskih zakona“.
Sama odluka MINGORP-a za raspisivanje natječaja za izradu zakona jest upitna sa stajališta važećih hrvatskih zakona, a skandalozno je da se Autor Studije i Recenzent javljaju na navedeni natječaj zajednički, kao konzorcij i bivaju izabrani iako nemaju nikakve stručne ni iskustvene reference za ovakvu vrstu posla.
Recenzija niti do danas nije objavljena na WEB stranici unatoč obećanjima nadležnih u MINGORP-u. Sakrivena je od očiju javnosti, iako je službeni dokument plaćen novcem poreznih obveznika te bi, u zakonom propisanom postupku, zajedno sa Studijom, trebala činiti legalni temelj za donošenje najbolje odluke.
Također, unatoč obećanjima, iznuđenim izričitim zahtijevima sudionika rasprave, do danas nije stavljeno na WEB stranicu niti jedno izlaganje svih sudionika javnih rasprava, osim stava Uprave HEP-a d.d.iz 12. mj. 2010. god., a koja su u velikoj većini suprotstavljena stajalištima iz Studije.
Kada se nakon javne rasprave činilo da će prevladati jedino razumno rješenje kakvo je predlagala velika većina sudionika rasprave, primjena ITO modela, pojavio se “Deus ex machina”, Ravnatelj EIHP, predlažući tzv. „kompromisni ITO model“.
Ukratko, prijedlog se sastoji u slijedećem:
o Zakonom bi se predvidjela sva tri modela, OU, ISO i ITO, a HEP-u bi se “dalo povjerenje” i uvjetna dozvola za start s ITO modelom uz zadani rok za ostvarienje potrebnih organizacijskih promjena.
o Vladi RH bi se dala ovlast da u svakom trenutku može donijeti odluku o promjeni modela, bez pitanja Hrvatskog sabora, a HEP može donijeti odluku o vlasničkom razdvajanju, u svakom trenutku.
Dakle, sada ravnatelj EIHP ,u nepoznatoj ulozi, iznosi novostvoreni stav , oprečan stavovima ustanove kojom rukovodi iznesenim u Recenziji.
Ovakav prijedlog naišao je na odobravanje predstavnika MINGORP-a.
Tko je dodijelio ovu novu ulogu Recenzentu ili možda samo njihovom ravnatelju ?
Tko je gospodin Goran Granić da predlaže da se HEP-u “da povjerenje” ?
HEP je po kvaliteti i praktičnom iskustvu vlastitih elektroenergetskih stručnjaka višestruko superioran, od MINGORP-a angažiranim, vječnim energetskim stratezima, pa je takva formulacija prijedloga od strane ravnatelja EIHP u najmanju ruku neumjesna.
Prema odredbi Direktive EU, model se treba propisati Zakonom, a HEP je obavezan provesti ga u praksi bez “davanja povjerenja”.
To je nastavak manipulacije stručnom i općom javnošću te nastavak pokušaja razbijanja HEP-a, čiji je krajnji cilj jeftina rasprodaja zbog interesa pojedinaca i interesnih grupa, nasuprot javnom interesu Republike Hrvatske i usprkos svježe iznijetom stjalištu Vlade Republike Hrvatske.
Pokušaj je to da se materija vještim manevrom izmakne iz ovlasti Hrvatskog sabora, a da se potom, daleko od očiju javnosti završi postupak razbijanja HEP-a.

Niti jedna zemlja Europske unije nije primijenila hibridno rješenje već redom jedan od ponuđenih modela. Osobno sumnjam da bi u EU pozdravili ovakvo rješenje, dapače siguran sam da bi ga doživjeli kao “muljanje” s naše strane, što u biti i jest.
Autor studije i Recenzent uvjeravaju nas da je TSO model “preferirano rješenje”, a ITO model znatno kompliciraniji i skuplji u provedbi.
I jedno i drugo je neistina. Svi ponuđeni modeli od strane EU su potpuno ravnopravni. Vlasničko razdvajanje je skuplje i kompliciranije od ITO modela jer pored normativnih zahvata, iziskuje projektiranje i investiranje u objekte kako bi se ostvarilo i „fizičko razdvajanje“ imovine.
Nadam se da sam Vam naveo dovoljno činjenica iz kojih vidite da se u Vašem Ministarstvu odvija postupak koji nije u skladu s hrvatskim zakonima i Etičkom kodeksom, čak štoviše, u pojedinim postupanjima nalazim i elemente za kaznenu odgovornost odgovornih osoba.
Smatram da niže iznesene činjenice bitno usložnjavaju daljnji tijek postupka prilagodbe:
• Ministarstvo je raspisivanjem natječaja za izradu „energetskih zakona“ obznanilo vlastitu nekompententnost za navedeni posao.
• Recenzent je potpuno argumentirano, kroz recenziju Studije odrekao Ekonergu stručnu kompentenciju za navedeni posao.
• Recenzent je svojim postupcima i sebi odrekao svaku stručnu i etičku kompentenciju za obavljanje navedenog posla.
• Pored navedenog i EKONERG i EI Hrvoje Požar su u sukobu interesa. Od svog osnutka oba instituta radili su i rade poslove s HEP-om. Opstankom cjelovitog HEP-a oni bi morali birati hoće li pružati usluge reguliranim ili nereguliranim djelatnostima. U slučaju razbijanja HEP-a oni mogu i dalje pružati usluge svim novonastalim subjektima razbijene HEP-grupe.
Ponovno tvrdim da niti jedan od dva odabrana energetska instituta, ni EKONERG, a niti
EIHP, nisu stručno ekipirani, niti imaju dostatnog znanja za izradu predmetnih zakona.
Kada bi radnici HEP-a tako neprofesionalno obavljali svoje svakodnevne poslove, Hrvatska bi ostala u mraku. Unatoč brojnim, objektivnim i subjektivnim, ugrozama proteklih godina HEP je ipak, prvenstveno zalaganjem i radom svojih radnika, uspio ostati profitabilno poduzeće koje uredno i sigurno opskrbljuje kupce električnom i toplinskom energijom te plinom.
HEP i radnici HEP-a ničim nisu zaslužili ovakav tretman.

Predlažem Vam da iz procesa daljnjeg normativnog rada na usklađivanju hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s energetskim propisima Europske unije odmah isključite sve one koji su se stručno i etički kompromitirali u ovoj nedostojnoj amaterskoj predstavi.
Smatram da u MINGORP-u i ostalim ministarstvima ima dovoljno stručnih ljudi koji su, uz suradnju vanjskih suradnika s relevantnim stručnim znanjem, u stanju završiti proces normativnog usklađenja do predviđenog roka.
Predlažem Vam da u zakonsku regulativu ugradite primjenu ITO modela po uzoru na francuski EdF, a u nedostatku vremena razmotrite i primjenu procedure usklađenja kakva je primijenjena i provedena u Francuskoj.
Zbog dodatne argumentacije iznesenog u privitku Vam dostavljam:
1. PP-prezentaciju, mog izlaganja, prilog raspravi od 13. siječnja 2011. u kojem je razvidan i drugi pogled, različit od Autora i Recenzenta Studije,
2. Naglaske iz Recenzije Studije.

S poštovanjem,

Član Nadzornog odbora HEP-a d.d.
Jadranko Berlengi
Napomena:
Kako je postupak usklađenja od iznimnog značaja, ne samo za sudbinu HEP-a i hrvatskog gospodarstva već i za Republiku Hrvatsku, kopija ovog pisma s privicima upućena je i Predsjednici Vlade RH.