NSRHEP

Novosti

glavna slika

28. 1. 2011.

Obavijest o radu Predsjedništva NSRHEP-a

Dana 26. siječnja 2011. godine u Zagrebu održana je 3. sjednica Predsjedništva NSRHEP-a.

Na sjednici je/su:
– prihvaćena informacija o uvjetima i okolnostima potpisivanja novog Kolektivnog
ugovora za HEP grupu,
– imenovan član i zamjenik člana u Zajedničku komisiju za tumačenje odredbi i
praćenje primjene novog Kolektivnog ugovora za HEP grupu,
– donijeta odluka o ovlaštenim osobama za ovjeru liste kandidata NSRHEP-a za izbor
članova radničkih vijeća u organizacijskim jedinicama poslodavca
– donijeta odluka o predlaganju i pokretanju postupka utemeljenja radničkih vijeća po
organizacijskim jedinicama poslodavaca u HEP grupi u kojima ista do sada nisu
utemeljena ili im je prestao kontinuitet djelovanja
– prihvaćena informacija o tijeku dosadašnjih i budućih aktivnosti predsjednika
NSRHEP-a u cilju pravodobnog usklađivanja energetskog zakonodavstva RH s
Trećim paketom Direktiva Europske unije radi zaštite gospodarskih i socijalnih
prava i interesa većine radnika, članova NSRHEP-a
– prihvaćena inicijativa za izradu i dodjelu jubilarnih zahvanica članovima NSRHEP-
a za njihov višegodišnji doprinos u afirmaciji prava i interesa radnika HEP-a i
članova NSRHEP-a

S poštovanjem,

Predsjednik:
Luko Marojica