Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

7. 9. 2009.

Plan mjera za poboljšanje likvidnosti HEP-Grupe u 2009. godini

Nadzorni odbor HEP d.d.
12. sjednica, 07. kolovoza 2009.

Izdvojeno mišljenje
Ad.1.Plana mjera za poboljšanje likvidnosti HEP-Grupe u 2009. godini
Poštovani gospodine Begoviću,
Plan smatram nedostatnim jer ima niz mjera koje bi se moglo i trebalo poduzeti kao antirecesijske, a o čemu ću vam opširno napisati u okviru izdvojenog mišljenja u odnosu na izvješće o stanju i poslovanju Društva i HEP-Grupe sa sjednice Nadzornog odbora od 16.lipnja 2009. godine i koje ću vam dostaviti čim ga dovršim.
Plan smatram neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na revitalizaciju HE Zakučac. Tko god išta zna o HEP-u zna važnost HE Zakučac za elektroenergetski sustav. Usudio bih se reći da je HE Zakučac prva elektrana po važnosti za sustav.
Neprihvatljivim smatram smanjenje troškova održavanja, zbog višegodišnjeg zaostajanja u održavanju, lošeg stanja postrojenja i svih onih razloga koje sam iznio u izdvojenom mišljenju u odnosu na rebalans Gospodarskog plana i Plana investicija.
Neprihvatljivim smatram daljnje uzimanje kredita pod nepoznatim, a izvjesno je teškim uvjetima dok se ne izradi temeljita analiza načina trošenja do sada iskorištenih kredita, te izvori i način vraćanja kredita.
O ovom problemu ću također iscrpnije iznijeti svoj stav u izdvojenom mišljenju koje će se odnositi na odluke o suglasnosti za kreditna zaduženja gdje sam glasao protiv.
Sve ove mjere zajedno sa antirecesijskim mjerama, a koje su teške po Društva -HEP-Grupe omogućiti će HEP-u da smanji iznos dospjelih obveza prema dobavljačima na 330 milijuna kuna sa zakašnjenjem u plaćanju do 60 dana.
A što i kako dalje?
Podsjećam Vas i sebe da je MISIJA HEP-Grupe: “Sigurna i pouzdana opskrba kupaca električnom energijom uz minimalne troškove”, a VIZIJA HEP-Grupe: “Cjelovita korporacija koja postaje regionalni tržišni igrač, hrvatski energetski cluster-skupina povezanih djelatnosti, uz koncept multiutility pristupa, jedan od glavnih pokretača boljitka hrvatskog gospodarstva”.

S poštovanjem,
Jadranko Berlengi