Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

7. 9. 2009.

Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva i HEP-Grupe za 2008. godinu s izvješćem neovisnog revizora

Nadzorni odbor HEP d.d.
9. sjednica, 16.lipnja 2009.

Ad.8. Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva i HEP-Grupe za 2008. godinu s izvješćem neovisnog revizora

Izdvojeno mišljenje

Na sjednici Nadzornog odbora od 16. lipnja 2009.god. glasovao sam protiv prijedloga Odluke o prihvaćanju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijska izvješća Društva i HEP-Grupe za 2008. godinu s izvješćem neovisnog revizora.

Temeljem članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora dajem izdvojeno mišljenje:

Prije sjednice obratio sam se pismom Predsjedniku Nadzornog odbora ukazujući na neprihvatljivo kratak rok, od dva radna dana, za razmatranje materijala za 9. sjednicu Nadzornog odbora, a u što su uključena i predmetna izvješća.
Naglasio sam da trebam organizirati sazivanje sjednice Radničkog vijeća, izvijestiti Radničko vijeće o sadržaju priloženih materijala i o prijedlozima odluka te se, nakon zauzimanja stava Radničkog vijeća o pojedinim točkama, pripremiti za sudjelovanje u sjednici N.O.
Samo za ispitivanje izvješća, Zakon o trgovačkim društvima je dao nadzornom odboru rok od mjesec dana uz mogućnost dodatnog roka od još mjesec dana, što je i logično kada se zna da Uprava izvješća priprema nekoliko mjeseci, a revizor obavlja reviziju i sastavlja izvješće također nekoliko mjeseci.
Društva HEP-Grupe po opsegu i složenosti poslova spadaju u sam vrh trgovačkih društava u našoj zemlji.
Kako u dva dana nije moguće proučiti materijele od nekoliko stotina stranica i obaviti odgovarajuće konzultacije i pripreme glasovao sam protiv prijedloga odluke.
Pismo predsjedniku Nadzornog odbora je u prilogu, jer se referira i na točku 5. dnevnog reda iste sjednice.

Jadranko Berlengi,

član Nadzornog odbora HEP-a d.d.