Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

7. 9. 2009.

Davanje suglasnosti na prijedlog ugovora o radu s Predsjednikom i članovima Uprave HEP-a d.d.

Nadzorni odbor HEP d.d.
9. sjednica, 16.lipnja 2009.

Ad.5. Davanje suglasnosti na prijedlog ugovora o radu s Predsjednikom i članovima Uprave HEP-a d.d.

Izdvojeno mišljenje

Na sjednici Nadzornog odbora od 16. lipnja 2009.god. glasovao sam protiv prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o radu s Predsjednikom i članovima Uprave
HEP-a d.d.

Temeljem članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora dajem izdvojeno mišljenje:

Ova točka dnevnog reda je već skidana sa dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora zbog nedostajućih materijala u prilogu, a na moj izričit zahtjev.
U pozivu za ovu sjednicu umjesto materijala, prijedloga ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave, uručena nam je obavijest da su materijali dostupni na uvid u Uredu Uprave.
Prije sjednice obratio sam se pismom Predsjedniku Nadzornog odbora ukazujući na neprihvatljivost ovakvog postupka. Upismu sam iznio razloge negodovanja i prijedlog po meni prihvatljivog rješenja te vam ga stoga dostavljam u prilogu.
Nisam dobio odgovor već sam na sjednici, od strane ostalih nazočnih članova Nadzornog odbora jednoglasno nadglasan.
Prvi put u tridesettrogodišnjoj praksi pravnika dogodilo mi se da netko želi razgovarati o sadržaju ugovora čiji tekst u vrijeme razmatranja nemam pred sobom.
Smatram da sam ovakvim postupkom onemogućen u obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora pa da je samim time postupak donošenja odluke nezakonit.
Obzirom na takav postupak mogu osnovano sumnjati da je i sam sadržaj ugovora u nezakonit ili u najmanju ruku nemoralan.
Tražim da mi se kao članu Nadzornog odbora, a u cilju kontrole zakonitosti rada u Društvu dostave kopije potpisanih ugovora o radu s Predsjednikom i članovima Uprave.

Jadranko Berlengi,

član Nadzornog odbora HEP-a d.d.