HE Vinodol Tribalj

Novosti iz podružnica

6. 5. 2008.

Izborna skupština održana: 15.04.2008.

Predsjednik: Paulo Car
Odbor:
1. Krunosalava Maričević
2. Marino Mance
3. Jurica Štivičić
4. Tatjana Kršul

Nadzorni odbor:
1. Nikolina Lončarić
2. Alen Domijan
3. Robert Petrović

Blagajnica: Divna Popović

Sušik bb
51243 TRIBALJ