TE Rijeka Kostrena

Novosti iz podružnica

31. 3. 2008.

Izborna skupština održana 18.03.2008.

Predsjednica: Jasna Jakovac

Odbor:
1. Igor Kruljac
2. Ladislav Hlača
3. Zoran Brnelić
4. Jolanda Butorac

Nadzorni odbor:
1. Žarko Rolih (predsjednik NO)
2. Mirjana Mahne
3. Ivo Simper

Blagajnica: Goranka Rupe