NSRHEP

Novosti

glavna slika
slika galerije slika galerije

3. 3. 2008.

“Presuda u korist prava dijela radnika u HEP-u, a koji nisu članovi HES-a, i na razliku plaće i drugih materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za HEP d.d. sklopljenom 22. prosinca 1999. godine i za razdoblje od 1. lipnja 2002. godine pa sve

Presuda Županijskog suda u Zagrebu u pravnoj stvari tužitelja Siniše Petkovića iz Velike Gorice, radnika HEP ODS d.o.o. zaposlenog u Elektra Velika Gorica – člana NSRHEP-a, Posl.br. XXXVI.Gžr-771/07-2 od 08. siječnja 2008. godine.