Radnička prava

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

23. 1. 2008.

Prijedlog za utemeljenje prvog Radničkog vijeća u HEP-u d.d.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Ulica grada Vukovara 37 10 000 Zagreb Zagreb, 23. siječnja 2008. Na temelju članka 140. stavak 2. Zakona o radu Nezavisni sindikat radnika HEP-a – podružnica HEP Sjedište podnosi P R I J E D L O G ZA UTEMELJENJE PRVOG RADNIČKOG VIJEĆA U HEP-u d.d. Svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 10% radnika koja će podnijeti listu kandidata za izbor članova radničkog vijeća daje po jednog svog predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor. Izborni odbor bit će imenovan na skupu radnika kojeg će sazvati potpisnik ovog prijedloga. Ovaj je prijedlog na dan podnošenja objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca te dostavljen ostalim sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

ZA SINDIKAT Lucija Kutle

Dostavlja se:
– mr.sc. Ivan Mravak, predsjednik Uprave HEP-a d.d.
– Luko Marojica, predsjednik NSR Nezavisni sindikat radnika HEP-a
– Dubravko Čorak, predsjednik HES – Hrvatski elektrogospodarski sindikat
– Matko Utrobičić, predsjednik TEHNOS Strukovni sindikat radnika HEP-a
– oglasne ploče u HEP-u d.d. – infohep